Inscripció al Registre dels Serveis Comarcals de la Joventut

Els Serveis Comarcals de la Joventut estan formats per la Xarxa Montsià Jove i l'Oficina Jove del Montsià, els quals presten servei en matèria d'emancipació juvenil als joves de la comarca entre els 16 i els 29 anys.

Al emplenar el següent formulari les teves dades passaran a formar part del Registre dels Serveis Comarcals de la Joventut del Consell Comarcal del Montsià, donant així consentiment a la Xarxa Montsià Jove i a l'Oficina Jove del Montsià a la utilització de les mateixes per tal de ser informat de les accions formatives i d'altres que se'n deriven dels serveis.

  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Nota legal

  D’acord amb el que s’estableix a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment perquè aquestes dades siguin incloses en un fitxer propietat del Consell Comarcal del Montsià, perquè siguin utilitzades per a inscripcions i comunicacions de jornades, cursos, seminaris i/o altres activitats organitzades pel Consell Comarcal del Montsià. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, podeu adreçar un escrit al Consell Comarcal del Montsià - Pl. Lluís Companys, s/n, 43870 – Amposta. o a l'adreça electrònica joventut@montsia.cat.
  This is a required question

  Ens pots trobar a:

  Captionless Image

  Captionless Image