แบบฟอร์มรับสมัครนักศึกษาวิขาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว ให้นักศึกษาไปรับใบสมัคร นศท. (รด.1) ที่ครูประทีป ทองคำ แผนกช่างกลเกษตร อาคารเรียนช่างเชื่อม
คำนำหน้า *
Required
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ครบ 13 หลัก
Your answer
ปีเกิด
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
Your answer
เชื้อชาติ *
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
ศาสนา *
ชื่อสถานศึกษาเดิม (จบ ม.3) *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
ผลการเรียนฉลี่ย *
Your answer
ชื่อ-สกุล บิดา *
Your answer
อาชีพบิดา *
เบอร์โทรศัพท์บิดา
Your answer
ชื่อ-สกุล มารดา *
Your answer
อาชีพมารดา *
เบอร์โทรศัพท์มารดา
Your answer
ฐานะบิดามารดา *
ฐานะครอบครัว *
สภาพครอบครัว *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่. Report Abuse