ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ป.2 วิชาสุขศึกษา
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
เลขที่ *
Your answer
๑. สมองของมนุษย์เริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่เมื่อใด *
1 point
๒. เพื่อเป็นการดูแลรักษาสมองควรรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ตั้งแต่เมื่อไร *
1 point
๓. อวัยวะใดที่อยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้าง *
1 point
๔. การงดรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมีผลดีต่ออวัยวะใด *
1 point
๕. ข้อใดไม่เป็นการออกกำลังให้แก่ปอด *
1 point
๖. การหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่เป็นการดูแลรักษาอวัยวะใด *
1 point
๗. อวัยวะใดมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย *
1 point
๘. อวัยวะใดมีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกาย *
1 point
๙. วิธีการดูแลรักษาลำไส้คือข้อใด *
1 point
๑๐. การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดจัดและเปรี้ยวจัดเป็นวิธีการดูแลรักษาอวัยวะใด *
1 point
๑๑. ถ้านักเรียนต้องการให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดีควรปฏิบัติตนอย่างไร *
1 point
๑๒. ครอบครัวใดเป็นครอบครัวที่มีความสุข *
1 point
๓. การเป็นลูกที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร *
1 point
๑๔. ลูกที่ดีของพ่อแม่ควรมีลักษณะอย่างไร *
1 point
๑๕. ถ้านักเรียนถูกคนแปลกหน้าสวมกอด นักเรียนควรทำอย่างไร *
1 point
๑๖. ถ้ามีคนแปลกหน้ามาชวนนักเรียนไปเที่ยวควรทำอย่างไร *
1 point
๑๗. การปฏิบัติตนของนักเรียนในข้อใดช่วยให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
1 point
๑๘. หลังจากนักเรียนอาบน้ำเสร็จแล้ว นักเรียนควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก *
1 point
๑๙. การอาบน้ำหลังจากตื่นนอนมีประโยชน์อย่างไร *
1 point
๒๐. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service