แบบฟอร์มรับสมัครอบรม หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1  สาขา วัดธรรมมงคล
อบรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 1 อุโบสถ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
วันที่ท่านมีความประสงค์เข้าอบรม *
คำนำหน้า *
ชื่อ (พิมพ์เฉพาะชื่อ) *
นามสกุล *
อายุ (พิมพ์เฉพาะตัวเลข) *
ที่อยู่ *
โทรศัพท์มือถือ *
***อีเมล (หากท่านประสงค์ขอรับใบรับรองผ่านการอบรมแบบ  E-Certificate ให้ท่านกรอกอีเมลด้วยนะคะ) 
ระดับการศึกษาสูงสุด *
ให้เลือกระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้
อาชีพปัจจุบัน *
ท่านเคยผ่านการอบรมจากสถาบันพลังจิตตานุภาพหรือไม่ *
เช่น ครูสมาธิ / นิรสาสมาธิ / ชินนสาสมาธิ / ยุวสาสมาธิ เป็นต้น
ท่านเข้าอบรมครั้งนี้ด้วยเหตุใด *
ท่านมีความคาดหวังอย่างไรจากการอบรมครั้งนี้
การสมัครเข้าอบรมนี้ ข้าพเจ้ายอมรับข้อปฎิบัติต่อไปนี้ *
  1.  ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มใบสมัครที่กำหนดนี้ เพื่อประกอบกิจกรรม ต่างๆ ในการเข้าอบรมตามหลักสูตรฯ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะไม่มีการนำข้อมูลของข้าพเจ้าไปเผยแพร่หรือใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากหลักสูตรของมูลนิธิฯ
  2. ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการถ่ายภาพตนเองในกิจกรรมการอบรม และยินยอมให้ทางมูลนิธิฯนำไปใช้ประกอบการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหลักสูตรสมาธิต่าง ๆ ของมูลนิธิได้ โดยไม่เรียกร้องประโยชน์ใดๆ ซึ่งทางมูลนิธิฯจะต้องใช้ภาพที่เหมาะสมและไม่เกิดความเสื่อมเสียแก่ข้าพเจ้า
  3. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าอบรมตามที่มูลนิธิฯ หรือสาขาฯ ที่สมัครนี้กำหนดทุกประการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy