FULL INSCRIPCIÓ SOCI AFA curs 2020-21
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
RESPONSABLE: AFA Escola Dolors Martí i Badia, (G65322653) Av. Catalunya,1 08700 Igualada ( BARCELONA ) direccio@afadolorsmarti.cat
FINALITATS:Gestió de l'associació.Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.Interlocució davant les administracions públiques.Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador, llibres de text, activitats extraescolars...).Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar.Organitzar activitats formatives i soci-culturals.Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats per l'AFA. C.LEGITIMACIÓ:Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació.Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.DESTINATARIS:Administració pública.Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.CONSERVACIÓ DE LES DADES:Durant l'acord de permanència a l'AFA.Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats.Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades.DRETS: Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals. On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.
Email *
NOM PARE/MARE/TUTOR/TUTORA *
DNI *
TELÉFON *
NOM I COGNOM ALUMNE/A, CLASSE I GRUP *
FORMA PAGAMENT (Indicar com a concepte del pagament el SOCI AFA més el nom de l’alumne/a , la classe i el grup) 27€(1 fill/a)-32€(2 fills/es)-37€(3 fills/es)42€(3 fills/es) *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy