Hộp thư "Nghe sinh viên nói"

Mục đích của hộp thư:
- Để lãnh đạo Nhà trường nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của sinh viên, giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị chính đáng của sinh viên.
- Giúp cho sinh viên hiểu rõ những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt, chế độ chính sách và định hướng nghề nghiệp, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question