Mikologiak Sakanan duen egoera aztertzeko diagnostikoa - Diagnóstico sobre la situación micológica en Sakana
Sakanako Plan Estrategikoan ezarritakoa betetze aldera, Sakanako Garapen Agentziak mikologiak ibarrean duen egoeraren diagnostikoa egingo du. Hori dela eta, Garrapo S.L. enpresa kontratatu du, Ultzamako Parke Mikologikoa kudeatzen duen enpresa, alegia.
Guretzat garrantzitsua da jakitea mikologia zein egoeratan dagoen udalerri bakoitzean. Horretarako, galdetegi hau betetzeko eskatzen dizugu.
Informazio gehiago behar baduzu, bidali mezu elektroniko bat garrapo@garrapo.com helbidera edo hots egin 620.955.454 telefonora.

La Agencia de Desarrollo de Sakana, con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre la situación de la micología en Sakana tal y como se define en el Plan Estratégico, ha contratado a la empresa Garrapo S.L, gestora del Parque Micológico Ultzama.
Es importante conocer la situación de cada municipio por lo que te pedimos rellenes este breve cuestionario.
Para ampliar información puedes contactar con nosotras a través del correo electrónico garrapo@garrapo.com o telefónicamente en el 620.955.454.

Email address *
Idatzi zure izen-abizenak eta esan zer entitate ordezkatzen duzun. Nombre y entidad a la que representas *
Your answer
Zer motatakoa da zure elkartea? Tipo de asociación a la que perteneces *
I.Zizen aprobetxamendua dela-eta, - Respecto al aprovechamiento micológico en tu Entidad Local
1. Zure entitateak araututa dauka zizen bilketa? ¿Tu entidad tiene regulada la recolección de setas? *
Erantzuna baiezkoa bada, esan zein den arau hori. En caso afirmativo indica la normativa que afecta a la regulación
Your answer
2. Ibilgailuak zuen toki entitateko herrilurretan sartzeari dagokionez, ba al da gai hori arautzen duen araurik? ¿Existe algún tipo de normativa respecto al acceso rodado a los comunales de vuestra entidad local? *
Erantzuna baiezkoa bada, esan zein den arau hori. En caso afirmativo indica la normativa que afecta a la regulación
Your answer
3. Zizen bilketa dela eta, zure udalerrian sortu al da horren inguruko arazorik? Adierazi zein tokitan. ¿En tu municipio hay problemática con la recolección de setas? Indica el lugar
Your answer
Erantzuna baiezkoa bada, zer-nolako arazoak sortu dira? En caso afirmativo ¿Qué tipo de problemáticas son fundamentalmente?.
Adierazi ezazu ukipen maila. Elige el grado de afección
a) Masifikazioa eta zizen neurrigabeko bilketa. Masificación y sobreexplotación del recurso micológico *
Required
b) Zizak biltzeko praktika txarrak (oso ale txikiak biltzea; basoko lurrustela kaltetzea; ale guztiak bildu eta ondoren, jangarriak ez direnak botatzea). Malas prácticas de recolección (Recolección de ejemplares muy pequeños, recolectar alterando el mantillo del bosque, recolectar todos los ejemplares y luego desechar los no comestibles) *
Required
c) Galera ekonomikoak, zizak kanpoko jendeak biltzen baititu. Pérdida de renta económica debido a la recolección por parte de personas foráneas *
Required
d) Nekazaritza, abeltzaintza eta basozaintza lanetan traba egitea. Molestias al realizar los trabajos agrícolas, ganaderos y forestales de la población local *
Required
e) Beste arazo batzuk. Otras problemáticas
Your answer
II.Egoera mikologikoari dagokionez, - Respecto a la situación micológica
4. Zure ustez, lehen baino ziza eta onddo jangarri gutxiago daude zure toki entitateko herrilurretan? ¿Hay una disminución de setas y hongos comestibles en los comunales de vuestra entidad local? *
5. Eta espezie jangarri nagusiei dagokienez, Zure ustez, gero eta onddo espezie gutxiago al dago zure toki entitateko herrilurretan? Y por especies principales comestibles. ¿Hay una disminución de estas especies fúngicas en los comunales de vuestra entidad local?
Onddoak-Hongos (Boletus gr. edulis). *
Captionless Image
Required
Perretxiko (Calocybe gambosa) *
Captionless Image
Required
Gibelurdin (Russula gr. Cyanoxantha) *
Captionless Image
Required
Gorringo (Amanita caesarea) *
Captionless Image
Required
Ziza Hori (Cantharellus cibarius) *
Captionless Image
Required
6. Zure ustez, zerk eragin du gero eta ziza eta onddo jangarri gutxiago egotea zure toki entitateko herrilurretan? ¿En tu opinión cual es la causa de esta disminución de setas y hongos comestibles en los comunales de tu entidad local?.
Masifikazioa eta zizen neurrigabeko bilketa. Masificación y sobreexplotación del recurso micológico *
Required
Zizak biltzeko praktika txarrak (oso ale txikiak biltzea; basoko lurrustela kaltetzea; ale guztiak bildu eta ondoren, jangarriak ez direnak botatzea). Malas prácticas de recolección (Recolección de ejemplares muy pequeños, recolectar alterando el mantillo del bosque, recolectar todos los ejemplares y luego desechar los no comestibles...) *
Required
Basoaren erabileraren aldaketa (basogintza eta artzaintza). Modificación del uso del monte (silvicultura y pastoreo) *
Required
Klima aldaketa. El cambio climático *
Required
III. Zizen bilketa arautzeari dagokionez, - Respecto a la Regulación Micológica
7. Sakanan zizen bilketa arautzea positiboa izango litzatekeela uste duzu? ¿Crees que sería positivo regular la recolección de setas en Sakana? *
Beste iruzkin batzuk. Otros comentarios
Your answer
Eskerrik asko erantzuteagatik.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms