Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2014-2020, Opole, 9.09.2016 r., godz. 09:00

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z GPI w Opolu pod numerem telefonu: 77/ 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: info@opolskie.pl w celu ustalenia dogodnej formy konsultacji.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question