Kallelse till ordinarie årsmöte 2019
Hiv-Sverige välkomnar alla medlemmar till årsmöteshelg 27-28 april 2019.
Informationsdag 27 april 11.30 till senast 17.00 och ordinarie årsmöte 28 april 10.00.

Anmälan sker enbart via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 20 mars.

Syftet med informationsdagen är att ge alla medlemmar en redogörelse för vad Hiv-Sverige har utfört under föregående verksamhetsår. Vi kommer ha en föreläsning om nya behandlingsrekommendationer och byte av läkemedel till generika samt diskutera vårt idéprogram. Ett mer detaljerat program för årsmöteshelgen skickas ut senare.

Under informationsdagen 27 april bjuder vi på lättare förtäring och på kvällen bjuder vi på gemensam middag. Anmälan för middag krävs.

Under ordinarie årsmöte 28 april bjuder vi på lättare förtäring.

Om du vill ha information om hur du betalar medlemsavgiften kontakta oss på info@hiv-sverige.se

Datum
Informationsdag : Lördag 27 april kl 11.30-17.00.
Årsmöte: Söndag 28 april kl 10.00.
Plats
Hiv-Sverige, Stockholm.
Exakt plats för årsmötet meddelas senare.
Resa och Boende
Samtliga medlemmar står för bokning av och bekostar sin egen eventuella resa och boende.
Vi kan boka boende åt dig som du själv bekostar.
Dagordning årsmötet 28 april kl 10.00
§1. Årsmötets öppnande
§2. Val av
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare
§3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
§4. Fastställande av föredragningslista
§5. Fastställande av röstlängd
§6. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning
§7. Revisorernas berättelse
§8. Fastställande av balans- och resultaträkning
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10. Förslag från styrelsen och revisorerna
§11. Beslut idéprogram
§12. Motioner
§13. Fastställande av medlemsavgift
a. medlemsförening
b. medlem
c. medlem juridisk person
§14. Beslut om arvode för förtroendevalda
§15. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
§16. Val av
a. ordförande - omval/nyval 2019
b. ledamöter - nyval
c. ersättare - nyval
§17. Val av revisorer samt ersättare
a. auktoriserad revisor samt ersättare
b. internrevisor samt ersättare
§18. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande samt två
ersättare
§19. Övriga frågor, ej beslutande
Anmäl dig till gemensam middag här:
Om du anmält dig till gemensam middag lördagen 27 april, men inte längre kan komma på middagen måste du avanmäla dig, annars utgår en avgift. Avanmälan görs till info@hiv-sverige.se
*
Anmäl dig till årsmötet här:
Medlemsföreningar har rätt att närvara med 4 delegater (gäller Convictus, Riksförbundet kamratstödsföreningarna Oasen, Positiva Gruppen Syd och Positiva Gruppen Väst).

Medlem juridisk person har rätt att närvara med 1 delegat (gäller Riksförbundet RFSL, Förbundet Blödarsjuka i Sverige och Brukarföreningen Stockholm).

Enskild medlem har rätt att närvara i fysisk person.

Sista anmälningsdagen är onsdag 20 mars. Se kontaktuppgifter längst ner.

*
Förnamn *
Your answer
Efternamn *
Your answer
Din e-postadress *
Your answer
Medlemskap *
Organisationens namn *
Uppge eventuella allergier eller specialkost
Your answer
Kontakt
Frågor om årsmötet kontakta:
Christina Franzén på 0733941719, ordforande@hiv-sverige.se
För avanmälan kontakta oss på:
info@hiv-sverige.se
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.