समरिभल सिटिमा तपाँर्इको नाम दर्ता
सिटिको महत्वपुर्ण सतर्कता वा जानकारीहरू फोन, र्इमेल, वा टेक्स्टबाट पाँउनका लागी आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहोस् ।
* आवश्यक
नाम *
Your answer
थर *
Your answer
र्इमेल ठेगाना *
Your answer
तपाँर्इको समरिभलको ठेगाना के हो? *
Your answer
तपाँर्इको मोबार्इल नम्बर कती हो?
यो मोबार्इल नम्बर लिखित जानकारी दिनका लागी प्रयोग गरिनेछ । (मानक दर लागुहुनेछ)
Your answer
तपाँर्इ कसरी सर्तकता जानकारी चाहनुहुन्छ? *
लागुहुने जतिमा चिन्ह लगाउनु होला ।
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dan Moore. Report Abuse