Armenian Economic Association Annual Meetings Հայկական տնտեսագիտական միության տարեկան գիտաժողով

If you would like to attend the meeting, please fill out the form below. Make sure to enter your name in the first two boxes (twice). The program can be viewed at http://aea.am/conferences.html.

Գիտաժողովին մասնակցելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հայտը: Գիտաժողովի ծրագրին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ կայքում http://aea.am/conferences.html:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  By clicking on "SUBMIT", your registration for the conference is complete. Խնդրում ենք սեղմել "SUBMIT" կոճակը Ձեր գրանցումը ավարտելու համար: