SHTETL ROUTES - SZKOLENIE TRANSGRANICZNE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w transgranicznym szkoleniu dla przewodników turystycznych organizowanym w ramach projektu pt. „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Szkolenie realizowane będzie w dniach 6-12 września 2015 r. (początek we Lwowie) i obejmie wizyty w wybranych sztetlach z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego w terminie do 15.07.2015
Wstępny program szkolenia, zasady uczestnictwa i rekrutacji znajdują się na stronie: www.shtetlroutes.eu
Osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń: Monika Tarajko, tel. +48 606 687 367, e-mail: shtetl.routes@gmail.com

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  polski
  ukraiński
  białoruski
  rosyjski
  angielski
  hebrajski
  jidisz
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Potrzebuję wizy na Bialoruś
  Potrzebuję wizy na Ukrainę
  Potrzebuję wizy do Polski
  Please enter one response per row
  wiek nie może być liczbą ujemną
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question