ลงทะเบียน CQ WW VHF Contest 2016

และลงทะเบียนใช้งานความถี่ย่าน 50 MHz(ชั่วคราว) ตามประกาศ กสทช.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อตกลงในการแข่งขัน CQWW VHF Contest สำหรับย่าน 50 MHz (ชั่วคราว)

  ก่อนการแข่งขัน กรุณาสแกนบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น และส่งมาที่ email. e21eic@gmail.com หลังการแข่งขัน กรุณาส่ง Electronic Logs มาที่ email. e21eic@gmail.com เพื่อนำส่ง กสทช. ต่อไป ติดตามกฏกติกา การแข่งขัน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ http://www.e21eic.net/cqvhf/index.php เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งเตือน ทีมที่ทำผิดกติกา ให้ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/CQWWVHFThailand/

  Captionless Image