ลงทะเบียน CQ WW VHF Contest 2016
และลงทะเบียนใช้งานความถี่ย่าน 50 MHz(ชั่วคราว) ตามประกาศ กสทช.
Callsign *
สัญญาณเรียกขานที่ใช้ในการแข่งขัน
Your answer
ออกอากาศย่านความถี่ / VHF Freq. *
สมาคม / Society Member
ชื่อสมาคมหรือชมรม ที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญญาณเรียกขานแข่งขัน สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางให้ใส่สัญญาณเรียกขานของท่านเอง
Your answer
ชื่อกลุ่ม, ชื่อชมรม หรือชื่อทีม
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทั่วไป ไม่ได้ประสงค์ออกอากาศความถี่ย่าน 50 MHz
Your answer
จังหวัด / Province *
จังหวัดที่ตั้งของสมาคม, Club Station หรือสถานีที่ใช้ออกอากาศ
Your answer
Grid Locator *
ตำแหน่งที่ตั้งของสถานี ในระบบ Grid Locator ให้ระบุ 6 ตัว เช่น OK03fr
Your answer
ประเภทของการแข่งขัน / Categories *
Required
Operator List
สัญญาณเรียกขานของผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด
Your answer
ที่อยู่ / Address *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ให้กรอกให้ครบถ้วน และถูกต้อง
Your answer
ขั้นกลางผู้ดูแล
สัญญาณเรียกขาน (Call sign) ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางผู้ดูแล
Your answer
โทรศัพท์ / Phone Contact
หมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางผู้ดูแล
Your answer
หัวหน้าทีม / ผู้ประสานงาน
ใส่ชื่อ, นามสกุล, สัญญานเรียกขาน
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ของหัวหน้าทีม / ผู้ประสานงาน
ใส่หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
E-mail *
E-mail ที่ใช้สำหรับการติดต่อประสานงาน
Your answer
ข้อตกลงในการแข่งขัน CQWW VHF Contest สำหรับย่าน 50 MHz (ชั่วคราว)
ก่อนการแข่งขัน กรุณาสแกนบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น และส่งมาที่ email. e21eic@gmail.com

หลังการแข่งขัน กรุณาส่ง Electronic Logs มาที่ email. e21eic@gmail.com เพื่อนำส่ง กสทช. ต่อไป

ติดตามกฏกติกา การแข่งขัน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ http://www.e21eic.net/cqvhf/index.php

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งเตือน ทีมที่ทำผิดกติกา ให้ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/CQWWVHFThailand/

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service