Estratègia/Estrategia DUSI Almussafes-Benifaio
A continuació s’exposa un quadre resum amb els PRINCIPALS REPTES URBANS COMUNS D’ALMUSSAFES I BENIFAIÓ, identificats preliminarment pel personal municipal i responsables polítics d’ambdós municipis.

Qualifica el repte, de l’1 a 5, segons el grau de rellevància que consideres que té per al desenvolupament del municipi i els seus ciutadans, sent un 5 un repte de gran rellevància i 0 un repte no rellevant.

----------

A continuación se expone un cuadro resumen con los PRINCIPALES RETOS URBANOS COMUNES DE ALMUSSAFES Y BENIFAIÓ, identificados preliminarmente por el personal municipal y responsables políticos de ambos municipios.

Califica el reto, del 0 a 5, según el grado de relevancia que consideras que tiene para el desarrollo del municipio y su ciudadanía, siendo 5 un reto de gran relevancia y 0 un reto no relevante.

CREIXEMENT INTEL·LIGENT / CRECIMIENTO INTELIGENTE
OT2. Millorar l'accès, l'ús i la qualitat de les tecnologies de l'informació i la comunicació / Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación.
REPTE 1: Promoure les TIC a través d’actuacions en Administració electrònica local i Smart Cities / RETO 1: Promover las TIC a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities. *
Captionless Image
No rellevant / No relevante
Gran rellevància / Gran relevancia
CREIXEMENT SOSTENIBLE / CRECIMIENTO SOSTENIBLE
OT4. Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissions de carboni en tots els sectors / Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores
REPTE 2: Foment de la mobilitat urbana sostenible / RETO 2: Fomento de la movilidad urbana sostenible *
Captionless Image
No rellevant / No relevante
Gran rellevància / Gran relevancia
REPTE 3: Millora de l’eficiència energètica i augment de les energies renovables en les àrees urbanes / RETO 3: Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las áreas urbanas *
Captionless Image
No rellevant / No relevante
Gran rellevància / Gran relevancia
OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos / Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
REPTE 4: Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural d’ambós àrees urbanes, en particular les d’interés turísitc / RETO 4: Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de ambas áreas urbanas, en particular las de interés turístico *
Captionless Image
No rellevant / No relevante
Gran rellevància / Gran relevancia
REPTE 5: Rehabilitar zones degradades, reduir la contaminació atmosfèrica i promoure mesures de reducció del soroll / RETO 5: Rehabilitar zonas degradadas, reducir la contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido *
Captionless Image
No rellevant / No relevante
Gran rellevància / Gran relevancia
REPTE 6: Promoure l’eficiència de recursos i la no duplicitat de serveis / RETO 6: Promover la eficiencia de recursos y la no duplicidad de servicios *
Captionless Image
No rellevant / No relevante
Gran rellevància / Gran relevancia
CREIXEMENT INTEGRADOR / CRECIMIENTO INTEGRADOR
OT9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa / Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
REPTE 7: suport als col•lectius més desfavorits i/o vulnerables / RETO 7: Apoyo a los colectivos más desfavorecidos y/o vulnerables *
Captionless Image
No rellevant / No relevante
Gran rellevància / Gran relevancia
CREIXEMENT COMPETITIU / CRECIMIENTO COMPETITIVO
OT3. Millora de la competitivitat de les pime / Mejora de la competitividad de la PYME
REPTE 8: Impuls de l’economia local i la diversificació / RETO 8: Impulso de la economía local y la diversificación *
Captionless Image
No rellevant / No relevante
Gran rellevància / Gran relevancia
OT8. Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat i suport a la mobilitat laboral / Fomento del empleo sostenible y de calidad y apoyo a la movilidad laboral
REPTE 9: Foment de l’ocupació / RETO 9: Fomento del empleo *
Captionless Image
No rellevant / No relevante
Gran rellevància / Gran relevancia
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service