Курс № 84 - Допълнителна професионална квалификация "Управление на образованието"

Допълнителна професионална квалификация по "Управление на образованието"

За кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Психология (всички специалности с професионална квалификация „Психолог”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) и от направление, съответстващо на учебния предмет от общообразователната подготовка (с професионална квалификация „Учител”).
Следдипломното обучение е предназначено за всички педагогически специалисти, които желаят да обогатят познанията си по Управление на образованието. Включените в учебния план дисциплини развиват управленски компетентности, необходими за качествено и ефективно осъществяване на управленски процес на различни равнища - училище, клас, личност.

Обучението е съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г)


Обучението е с продължителност 2 (два) семестъра в очно-задочна форма и се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - защита на дипломна работа.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план получават свидетелство за професионална квалификация по Управление на образованието към диплом за висше образование.
Семестриална такса – 412,50 лв.

Обучението стартира след набиране на необходимия брой курсисти.

За записване в курса е необходимо:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* представяне на копие и оригинал на диплома за висше образование
* договор за обучение (2 екземпляра)
* таксата за курса да бъде платена на касата на ДИКПО-Варна или преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 84

Уважаеми колеги,
Моля да попълните следните данни, за да заявите участие в курса:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse