Påmelding

Guidet tur første søndag i mai hvert år, i 2018 er det 6. mai. Du blir tatt med på en historisk reise gjennom vekslende landskap og natur. Vi starter på Brevik brygge ved Bunnefjorden og går på tvers av Frogn via Dalsmåsan - Måren og Agnormåsan til Digerud brygge. Du får se torvmyrer, torvhytter, husmannsplasser, historiske kaféer, is-dammer, utskipningshavn for is-transporten og en tysk radarstasjon fra 2. verdenskrig. Våre guider er lokalkjente med god kunnskap om historikk og natur. Det er kun plass til 60 deltagere. Prisen er satt til kr. 150 per deltaker. Dette dekker drikke, et måltid underveis og bussretur tilbake til Dal fra Digerud brygge. Alle må melde seg på enkeltvis.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question