แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้สามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
โทรศัพท์ 074-616167 , ID Line : skpt01
***สำหรับผู้ประสงค์ จะพักชำระหนี้ต้นเงินกู้
1. การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญสหกรณ์ฯกำหนดให้สมาชิกพักชำระ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564
2 .กำหนดการยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2564
3. เมื่อได้รับการอนุมัติให้พักชำระหนี้ กำหนดส่งแบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้สามัญและแบบฟอร์มบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มหนังสือสัญญากู้ยืม ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
4. การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ เป็นสัญญาเงินกู้ประเภทสามัญทั่วไปเท่านั้น 1 สัญญา
5. ระหว่างการขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ สมาชิกจะทำนิติกรรมกับสหกรณ์ฯหรือสถานบันการเงินอื่นไม่ได้
6. เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญแล้ว สหกรณ์จะส่งเรียกเก็บต้นเงินกู้สามัญตามปกติ และต้นเงินกู้สามัญตามสัญญาเงินกู้เดิม แต่จำนวนงวดจะเพิ่มขึ้นอีก 3 งวด ทั้งนี้การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญจะสิ้นสุดใน กันยายน 2564
7. กรณีที่สมาชิกทำสัญญาเงินกู้สามัญแต่ยังไม่หักต้นเงินและดอกเบี้ยชำระหนี้งวดแรก สมาชิกไม่สามารถยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินสามัญได้
8.การส่งเรียกเก็บเงินประจำเดือน รายการดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญ สหกรณ์ฯส่งเรียกเก็บปกติ
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล *
เลขที่สมาชิก *
ประเภทสมาชิก *
สังกัด ตาม จ.18 *
สถานที่ปฎิบัติงาน *
ตำแหน่ง *
เงินเดือน *
เบอร์โทรติดต่อกลับ *
ID Line
สัญญาสามัญเลขที่......ที่ต้องการพักชำระหนี้ *
ให้สมาชิกเลขที่สัญญา ตัวอย่าง สท.0001/2563 (สมาชิกสามารถดูเลขที่สัญญาได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ผ่านเว็บไซต์ http://coop.skpt-coop.com/coop-main/index.php)
สมาชิกที่ค้ำประกันเงินกู้ที่พักชำระหนี้ *
ให้พิมพ์ชื่อสมาชิกที่ค้ำประกันสัญญาข้างต้น ตัวอย่าง 1.นางสาวขวัญใจ สมหวัง 2.นายอนันต์ มั่นยืน 3.......... (สมาชิกสามารถดูเลขที่สัญญาได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ผ่านเว็บไซต์ http://coop.skpt-coop.com/coop-main/index.php)
กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแบบคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญเท่านั้น สมาชิกกรอกข้อมูลแล้วให้รอผลการพิจารณาทาง Line / ทาง SMS หากได้รับคำอนุมัติให้สมาชิกเข้าโหลดแบบฟอร์มที่ https://drive.google.com/file/d/15ZZDf2jep_Cm08FOy5PyB4yKbA4ndeta/view ให้ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน กรอกและลงนามในเอกสารให้เรียบร้อยแล้วส่งมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy