Kluby kreatywności w bibliotekach - edycja pilotażowa
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, w którym chcemy wspierać biblioteki w zakładaniu i prowadzeniu klubów kreatywności, czyli miejsc typu "makerspace" (lub podobnych), w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem różnych technologii. W naszym projekcie szukamy pięciu bibliotek z ciekawymi pomysłami na "formułę" klubu, jego charakter (w tym np. nazwę) i prowadzone tam działania. Takim bibliotekom zaproponujemy wsparcie w realizacji ich koncepcji, a następnie poprosimy je o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami.

Projekt „Kluby kreatywności w bibliotekach – edycja pilotażowa” jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Aby się zgłosić do projektu, należy do 31 lipca 2018 roku wypełnić i wysłać zgłoszenie za pomocą niniejszego formularza.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w projekcie!

Dane biblioteki
Pełna nazwa biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) *
Your answer
Adres siedziby biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji): ulica, numer budynku *
Your answer
Adres siedziby biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji): kod pocztowy, miejscowość *
Your answer
Nazwa gminy, w której ma siedzibę biblioteka (lub instytucja nadrzędna - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) *
Your answer
Województwo, w którym ma swoją siedzibę biblioteka (lub instytucja nadrzędna - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) - prosimy wybrać z listy *
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Your answer
Numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Your answer
Adres e-mail osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Your answer
Projekt lub program FRSI, w którym uczestniczyła lub uczestniczy biblioteka (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
POMYSŁ NA KONCEPCJĘ KLUBU KREATYWNOŚCI
Prosimy o opisanie niżej swojego pomysłu na klub, biorąc pod uwagę takie kwestie, jak: kto będzie korzystał z klubu, jak będzie zorganizowany klub, jakie działania będą prowadzone, czy biblioteka zaangażuje partnerów (i jakich), w jaki sposób zostaną wykorzystane środki dotacji i zasoby własne biblioteki.
Użytkownicy klubu (np. grupa wiekowa, grupa zainteresowań, grupa ze specjalnymi potrzebami) *
Your answer
Organizacja klubu (np. kącik w bibliotece, kącik mobilny, regularne zajęcia, nazwa odpowiadająca wybranej formule) *
Your answer
Planowane działania (np. tematyka działań, zasady, formy prowadzenia, przykłady) *
Your answer
Partnerzy (kto będzie zaangażowany w prowadzenie klubu i w jakiej formie, np. instytucje i organizacje partnerskie, lokalni twórcy, rzemieślnicy itp.) *
Your answer
Sposób wykorzystania środków dotacji i zaangażowanie własnych zasobów biblioteki (wstępna kalkulacja, informacja o wkładzie własnym w formie finansowej i/lub niefinansowej) *
Your answer
Zasoby i zdolność instytucjonalna
Prosimy o krótki opis zasobów, jakimi dysponuje biblioteka, by móc zorganizować i prowadzić klub kreatywności. Prosimy o uwzględnienie takich kwestii jak: miejsce, w którym będzie działał klub i osoba lub osoby, któe będą zaangażowane w prowadzenie klubu.
Miejsce, które biblioteka może przeznaczyć na klub (przestrzeń, którą biblioteka ma do dyspozycji – gdzie, jak duża, w jaki sposób odpowiada zaproponowanej koncepcji) *
Your answer
Opiekun/opiekunka (osoba, która będzie prowadzić klub – jakie ma kompetencje i predyspozycje) *
Your answer
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych osób zgłaszających biblioteki – Kandydatów do Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z siedzibą w Warszawie (00-359), przy ul. Kopernika 17. Dane osobowe przekazane podczas naboru do Projektu będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Naboru: wyłonieniem bibliotek – Uczestników Projektu i ogłoszeniem wyników.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Naborze i Projekcie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania naboru do Projektu lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Dostęp do Twoich danych mogą mieć pracownicy FRSI, nasi podwykonawcy tj. podmioty wspierające projekt (członkowie komisji rekrutacyjnej) oraz grantodawca Programu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-964 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo.Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa z dopiskiem: projekt „Kluby kreatywności w bibliotekach – edycja pilotażowa”. *
Biblioteka wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z rekrutacją do projektu "Kluby kreatywności w bibliotekach - edycja pilotażowa", w tym o jej wynikach, drogą elektroniczną na adresy email wskazane w niniejszym formularzu. *
Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z treścią Regulaminu naboru do projektu ""Kluby kreatywności w bibliotekach - edycja pilotażowa". *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Report Abuse - Terms of Service