แบบสอบถามความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.เพศ
2.วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาที่ท่านจบมา
Your answer
3.ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงาน (หากทำงานแล้ว)
Your answer
4.ความต้องการและความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตต้องการประกอบอาชีพ(เลือกได้มากกว่าหนึ่ง)
5.ความต้องการที่จะเรียนต่อในระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต
6.เหตุผลที่จะเลือกเรียนต่อในหลักสูตรวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต
7.ปัจจัยที่จะเลือกที่หลักสูตรวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8.ระบบการเรียนของหลักสูตรที่ต้องการ
9.ความช่วยเหลือหากต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
10.ท่านต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมเคมี มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11.ช่องทางการติดต่อ
12.ความคิดเห็นอื่นๆ / ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms