Anmälan till Svenska Skolan Tokyo läsår 2020/2021
Observera att anmälan är bindande!

Anmälan görs för helt läsår, medan avgiften betalas per termin. Vänligen meddela i god tid om eleven ej avser fortsätta nästa termin. Full terminsavgift gäller oavsett sent startdatum för eleven, eller om eleven inte fullföljer hela terminen. Terminsavgiften måste betalas i tid. Faktura skickas till ovanstående ifylld adress efter femte tillfället.

Eftersom skolföreningen inte har tecknat någon försäkring, vilket skulle leda till en väsentlig höjning av terminsavgiften, ansvarar varje målsman för sitt eget barns handlingar. Skolföreningen påtar sig inget ansvar för materiella eller personella skador som orsakats av en elev och kan ej heller hållas skadeståndsskyldig.

Terminsavgiften för elev med nordisk nationalitet, för låg och mellanstadiet är ¥30,000.
Terminsavgiften för elev utan nordisk nationalitet och för högstadiet, Sofia Distans är ¥37,000.

Formuläret består av fyra sidor: Barnet, målsmän, adress och övrigt.
Barnets förnamn *
Barnets efternamn *
Barnets födelsedatum *
Notera formatet!
MM
/
DD
/
YYYY
Är barnet svensk medborgare? *
Required
Barnets ordinarie skola *
Svenska är ett levande språk i vårt hem *
Svenska Skolans undervisning sker uteslutande på svenska. Om svenska inte är ett levande språk hos er vill vi be er att kontakta vår sekreterare för att diskutera om Svenska Skolan kan möta ditt barns nuvarande behov.
Required
Anmälan avser:
Om eleven ska gå på Sofia Distans måste hen också anmälas direkt till dem för att få kursmaterialet.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy