ขอความร่วมมือ ผู้บริหารสถานศึกษา กรอกข้อมูล หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การศึกษา
ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ตัวอย่าง โรงเรียน****** เปิดการสอนพัฒนาในหลักสูตร เช่น หลักสูตรการทำมะม่วงแช่อิ่ม,หลักสุตรแกะลักผลไม้ เป็นต้น ตามหลักสุตรที่โรงเรียนสอน ***ไม่ใช้หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ*** ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 มีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูลติดต่อมาที่ (085-2722223)
ชื่อโรงเรียน *
รหัส Smis 8 หลัก (ตัวอย่าง64020000) *
เนื้อหาสาระที่พัฒนาในหลักสูตร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms