Συμμετοχή στο Φεστιβάλ με μαθητικό συγκρότημα

Στη φόρμα αυτή γίνεται η καταγραφή του ενδιαφέροντος και η συλλογή στοιχείων, ώστε να βοηθηθεί η ομάδα ηχοληπτών του φεστιβάλ. Παρακαλούμε, εάν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή μαθητικού συγκροτήματος του σχολείου σας στην εκδήλωση 10-13 Απριλίου 2014, να σημειώσετε τα παρακάτω. Ευχαριστούμε!!!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question