APTAUJAS ANKETA APVIENOTĀ BALVU NOVADA IEDZĪVOTAJIEM
Cienījamais Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada iedzīvotāj!

Atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai valstī, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Balvu novada administratīvo teritoriju veidos esošais Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novads. Apvienotajam novadam ir jānodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde.

Balvu novada pašvaldības dome kopā ar Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada pašvaldību ir uzsākusi darbu pie apvienotā Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam un attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes, kas noteiks novada vīziju, prioritātes un galvenos attīstības virzienus.

Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un vēlas mūsu iedzīvotāji, lai apzinātu jaunās pašvaldības darbības pilnveidošanas virzienus un noskaidrotu Jūsu viedokli par jaunā (apvienotā) Balvu novada attīstības iespējām, tendencēm, esošajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

PLĀNOSIM UN ĪSTENOSIM MŪSU NĀKOTNI KOPĀ!
1. Kur Jūs šobrīd dzīvojat: *
2. Precizējiet savu dzīvesvietu: *
3. Ja iepriekšējā atbildē norādījāt, ka dzīvojat ciemā, norādiet tā nosaukumu:
4. Vai tuvāko 3-5 gadu laikā plānojat mainīt savu dzīvesvietu? *
5. Ja gatavojaties mainīt dzīvesvietu, tad, kāpēc?
6. Norādiet savu vecumu: *
7. Jūsu nodarbošanās: *
8. Kā Jūs vērtējiet darba iespējas apvienotajā Balvu novadā? *
Required
9. Norādiet, kurās vietās Jūs parasti veicat šādas aktivitātes: *
Balvu novadā
Baltinavas novadā
Rugāju novadā
Viļakas novadā
Citur
Nav aktuāli / neveicu šādas aktivitātes
Strādāju algotu darbu
Strādāju attālināti
Mācos, studēju
Īstenoju uzņēmējdarbību
Iepērkos
Darbojos NVO
Darbojos amatiermākslas kolektīvā
Sportoju un nodarbojos ar aktīvo atpūtu
Apmeklēju kultūras, izklaides pasākumus
Saņemu veselības aprūpes pakalpojumus
Saņemu sociālos pakalpojumus
Izmantoju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus
Saņemu skaistumkopšanas, sadzīves un citus pakalpojumus (piemēram, izmantoju bankomātu)
Pavadu brīvo laiku
Bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi
Bērni mācās pamatskolā
Bērni iegūst vidējo izglītību
Bērni iegūst profesionālās ievirzes izglītību (mākslas, mūzikas, sporta skola)
10. Kā Jūs vērtējat šo jomu kvalitāti un pieejamību Jūsu dzīvesvietā (savā novadā) šobrīd: *
Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Nav viedokļa /neizmantoju
Sociālie pakalpojumi
Pabalsti īpašās dzīves situācijās
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sporta aktivitātes bērniem
Sporta aktivitātes pieaugušajiem
Kultūras pasākumi
Sabiedriskais transports
Centralizētā ūdensapgāde
Centralizētā kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Namu apsaimniekošana
Līdzfinansējuma pieejamība īpašuma uzturēšanai
Atkritumu apsaimniekošana
Vides pieejamība publiskām ēkām
Pirmsskolas izglītība
Pamatskolas izglītība
Vidējā izglītība
Interešu izglītība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ielu un ceļu stāvoklis
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Satiksmes infrastruktūra (autoceļi, gājējiem domātā infrastruktūra, veloceļi, satiksmes drošība u.c.)
Velosipēdu ceļi un maršruti
Gājēju ietves un celiņi
Ielu apgaismojums
Vides sakoptība
Aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas
11. Kādi ir steidzamākie darbi, kurus jaunveidojamajai Balvu novada pašvaldībai būtu jāatrisina tuvākajā nākotnē?
12. Trīs vārdi, vietas vai lietas, kuras raksturo apvienoto Balvu novadu:
13. Ar ko Jūs lepojaties, dzīvojot savā novadā?
14. Nosauciet 1-3 labas lietas - pasākumus vai projektus, kas īstenoti Jūsu novadā pēdējo trīs gadu laikā.
15. Kādām vajadzētu būt prioritārajām jomām, ko jaunveidojamajā Balvu novadā vajadzētu attīstīt? (atzīmējiet trīs nozīmīgākos) *
Required
16. Kāds būtu nozīmīgākais jaunveidojamajā Balvu novada attīstības virziens? (atzīmējiet trīs nozīmīgākos) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy