KONKURS WIEDZY O HISTORII POLSKI

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w ramach realizowanego projektu: "Odkrywamy 60 Pomników Historii Polski. Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury.”
Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Fundacji Niewidomi na Tandemach.

Treścią konkursu jest udzielenie odpowiedzi na 67 przygotowanych pytań z zakresu wiedzy o historii Polski.
Konkurs trwa od 1 do 30 Listopada 2015 r.
W terminie do 10 Grudnia 2015 r. organizator ogłosi wyniki konkursu poprzez opublikowanie listy nagrodzonych laureatów.
Nagrodami w konkursie są specjalnie przygotowane na ten cel publikacja pt.: "60 Pomników Historii Polski. Przewodnik po polskim dziedzictwie narodowym dostępny dla osób niewidomych i słabo widzących" wydrukowane w piśmie punktowym Braille'a wraz z tyflografikami oraz publikacje wykonane w druku powiększonym dla osób słabo widzących .


ŻYCZYMY POWODZENIA!

Imię i Nazwisko: *
Your answer
Adres e-mail: *
Your answer
Telefon: *
Your answer
Jestem zainteresowany publikacją
1. Zabytek uznany za pomnik historii Polski w Bochni to?
2. Klasztor jakiego zakonu znajduje się w Częstochowie na Jasnej Górze?
3. Jaki współcześnie postawiony pomnik stoi we Fromborku na placu zespołu katedralnego od strony północnej ?
4. Przed wejściem do Dworu Artusa w Gdańsku ustawiono fontannę z odlanym w brązie posągiem. Kogo przedstawia ten pomnik ?
5. Jakie miejsce w Gdańsku było sceną heroicznej walki Polaków z siłami niemieckimi w 1939 roku ?
6. Jakie miasto ze względu na dostęp do morza, w dwudziestoleciu międzywojennym, było uważane za polskie „okno na świat”?
7. Która z wymienionych niżej postaci uczestniczyła w Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 roku ?
8. Co przedstawiają malowidła w kopule znajdującej się w Zespole Klasztornym Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu - Głogówku ?
9. Typ zdobienia o nazwie „blenda stargardzka” to?
10. Wirydarze przy katedrach spotykane są głównie na terenie Niemiec. Przykład z katedry w Kamieniu Pomorskim jest jedynym występującym w Polsce. Co to jest Wirydarz ?
11. W pobliżu, której granicy leży Kanał Augustowski?
12. Co wyróżnia Kanał Elbląski spośród innych podobnych dróg wodnych?
13. Przez jakich architektów zostało zaprojektowane Osiedle Robotnicze Nikiszowiec w Katowicach ?
14. Jakie miasto było nazywane w czasach nowożytnych „Małym Gdańskiem”?
15. Gdzie znajduje się najstarsze i największe opactwo cysterskie na Pomorzu?
16. Gdzie znajduje się barokowa oficyna, tzw. „Dom pod Kasztanami” – miejsce urodzenia poetki Wisławy Szymborskiej?
17. Ląd nad Wartą - zespół dawnego opactwa cysterskiego jest to ... ?
18. W jakim stylu architektonicznym powstał pobenedyktyński zespół klasztorny w Legnickim Polu?
19. Z czego słynie Katedra na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie ?
20. Freski w oratorium św. Jakuba Apostoła Starszego z 1372 r., należą do najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce. Gdzie dokładnie znajdują się te freski?
21. Jaki styl cechuje Zespółu Pałacowo-Parkowego w Kozłówce ?
22. „Krzemionki” stanowią unikatowy kompleks, obrazujący wiedzę i możliwości techniczne ludzi żyjących w epoce kamienia, bo?
23. Co przydaje splendoru dawnemu opactwu cystersów w Krzeszowie ?
24. Czyją siedzibą był zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą ?
25. W jaki sposób po przegranej bitwie z armią mongolską na polach pod Legnicą zbezczeszczono ciało Henryka Pobożnego?
26. W jakim mieście znajduje się pręt chełmiński – wzorzec miary obowiązujący w państwie krzyżackim?
27. Jakiego rodzaju młyn znajduje się w Dusznikach Zdroju?
28. Kultura łużycka zaliczana jest do?
29. Kto posiadał monopol na dostarczanie papieru do wrocławskich urzędów ?
30. Do czego doszło w 1810 roku na mocy pruskiego dekretu sekularyzacyjnego ?
31. W jakim województwie obecnie leży Grunwald?
32. Kto był pierwszym Marszałkiem Sejmu Śląskiego ?
33. Kto z podanych niżej członków pruskiej rodziny królewskiej posiadał letnią rezydencję w Parku Kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej?
34. Skąd pochodzi nazwa rzeki " Pisia Gągolina" przepływającej przez Żyrardów?
35. Polichromie zastosowane w poaugustiańskim zespole klasztornym w Żaganiu to?
36. Jak nazywany był historyczny zespół miasta Zamościa ze względu na włoski styl urbanistyczny ?
37. Od którego roku Hala Stulecia jest na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO ?
38. Jaką postać przedstawia pomnik w kaplicy Św. Kingi Kopalni Soli „Wieliczka” ?
39. Jakie elementy obejmuje zespół historycznego centrum Wrocławia ?
40. Jednym z cmentarzy zespołu zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach jest Muzułmański Cmentarz Kaukaski. Nekropolia ta jest jedynym obiektem tego typu w kraju. Jaki obszar zajmuję ta nekropolia?
41. Od kiedy stacja filtrów Williama Lindleya znajduje się w rejestrze Zabytków Województwa Mazowieckiego?
42. Co wchodzi w skład Zespołu Starego i Nowego Miasta z Zamkiem Królewskim i Krakowskim Przedmieściem w Warszawie?
43. Epitafia z sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy to?
44. Ile lat po lokacji Starego Miasta Toruń, podjęto decyzję o lokacji Nowego Miasta Toruń?
45. Kult świętej Barbary jako patronki górników narodził się w Tarnowskich Górach i rozprzestrzenił się na całą Europę. Na terenie jakiego państwa leży obecnie dawna Nikomedia, w której urodziła się Święta Barbara, patronka górników ?
46. W którym roku komtur hrabia Ferdinand Ludwig Kolowrat przekazał karmelitom duszpasterstwo w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu?
47. Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie jest zabytkiem?
48. Ile metrów grubości liczył sobie mur Donżonu położonego na Srebrnej Górze?
49. Kto dowodził polskimi wojskami w bitwie pod Racławicami z korpusem rosyjskim generała Aleksandra Tormasowa?
50. Jakie cenne dzieła malarstwa głównych przedstawicieli baroku zachowały się w ołtarzach znajdujących się w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie?
51. Co oznacza termin Inkastelacja - odnoszącego się do gotyckiego kościoła parafialnego pw. Jana Ewangelisty w Paczkowie?
52. Ostrów Lednicki to?
53. Według legendy spisanej przez proboszcza Mikołaja Titzmanna, Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie została wybudowana na?
54. Krypty pod Bazyliką pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie są miejscem?
55. Biała Fabryka przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi to?
56. Jaki całościowy obszar zajmuje Park Mużakowski w Łęknicy?
57. Rzeźba dłuta Antonia Canovy w Łańcucie przedstawia Henryka Lubomirskiego jako?
58. Jaki ważny dokument podpisano w unikatowym wnętrzu kaplicy Świętej Trójcy na zamku lubelskim w 1569 roku?
59. Który z władców wznowił fundację na rzecz zespołu opactwa benedyktynów w Lubiniu?
60. Kto był nazywany „diabłem łańcuckim”?
61. Jaką funkcję pełniła Cela "Witold" - położona w przyziemiu skrzydła północnego w Zamku Malborskim?
62. Mizary, to inaczej?
63. Kalwaria Zebrzydowska to?
64. Co składa się na Dzielnicę Cesarską w Poznaniu ?
65. Co oznacza iż Stargard Szczeciński był potężnym miastem hanzeatyckim?
66. Zespół klasztoru ojców bernardynów w Leżajsku to?
67. Mocą bulli Jana Pawła II z 25 marca 1992r. utworzona została?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Niewidomi na Tandemach. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms