Dotazník pre obyvateľov obce Mníšek nad Hnilcom v rámci prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2020