โครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2
ผู้ที่เข้ารับการอบรมมากกว่า ร้อยละ 75 จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วม
* รับจำนวนจำกัด 100 คน
** ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
Event Timing: วันที่ 21 และ 22 ธันวาคม 2561
อบรม 2 วัน
Time: 8.30-16.00
ห้อง 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Contact us at (02) 160-1174 ต่อ 23 or grad.ssru@hotmail.com
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service