แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการงานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คำชี้แจง
๑. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรเพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
๒. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรโดยตรง รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy