ลงทะเบียนแข่งขันเดิน-วิ่ง Napa Happy Run 2020
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
***โปรดอ่านรายละเอียดและกติกาการแข่งขันเดิน-วิ่ง (NAPA HAPPY RUN 2020)
กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง (NAPA HAPPY RUN 2020) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น สามารถออกกำลังกายได้ในเวลาที่สะดวก และเลือกออกกำลังกายในสถานที่ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยจัดการแข่งขัน 2 ประเภท คือ แข่งขันเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง และการแข่งขันสะสมการเผาผลาญพลังงาน
******สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย******

1) แข่งขันเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 150 กิโลเมตร ในระยะเวลา 30 วัน
ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 2563
**แบ่งรุ่นอายุการแข่งขัน ดังนี้
- รุ่นอายุ ≤ 12 ปี
- รุ่นอายุ 13 – 25 ปี
- รุ่นอายุ 26 – 35 ปี
- รุ่นอายุ 36 – 45 ปี
- รุ่นอายุ 46 – 55 ปี
- รุ่นอายุ 56 – 65 ปี
- รุ่นอายุ ≥ 65 ขึ้นไป
**เงินรางวัล สำหรับผู้แข่งขันเดิน-วิ่ง สะสมระยะทางครบ 150 กิโลเมตร 3 อันดับแรก ในระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน ดังนี้
(รางวัลแยกประเภท ชาย/หญิง/รุ่นอายุ)
รางวัลที่ 1 600 บาท
รางวัลที่ 2 500 บาท
รางวัลที่ 3 300 บาท
**ของที่ระลึก "เสื้อส่งเสริมการออกกำลังกาย Napa Happy Run 2020" สำหรับผู้แข่งขันที่สะสมการเดิน-วิ่ง ครบระยะ 90 กิโลเมตร ภายใน 30 วัน จำนวนจำกัด 160 คนแรกเท่านั้น

2) แข่งขันเดิน-วิ่ง สะสมการเผาผลาญพลังงาน ในการแข่งขันสะสมระยะทางผู้แข่งขันสามารถรายงานผลการเผาผลาญพลังงานในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมให้ผู้แข่งขันมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 30 วัน โดยแบ่งกลุ่มอายุเช่นเดียวกับการแข่งขันสะสมระยะทาง เงินรางวัล สำหรับผู้แข่งขันเดิน-วิ่ง ที่สะสมการเผาผลาญพลังงานในการออกกำลังกายได้มากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้
(รางวัลประเภทชาย/หญิง/รุ่นอายุ)
รางวัลที่ 1 800 บาท
รางวัลที่ 2 600 บาท
รางวัลที่ 3 300 บาท

 การบันทึกผลการออกกำลังกายด้วย app ในมือถือ : เวลาวิ่งเปิด app / นาฬิกา ที่จับเวลา จับระยะทางได้ และ แสดงผลการเผาผลาญพลังงานในการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมเดิน - วิ่ง กดบันทึกผล แอพพลิเคชั่นที่รับรอง เช่น garmin,suunto,nike run, strava, endomondo,runtastic ,runkeeper หรือ app ของ sumsung

 การส่งผลวิ่ง : ส่งผลการเดิน – วิ่ง ได้วันละ 2 ครั้งโดยแคปรูปหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่บันทึกผลการวิ่งจาก app ในมือถือ /นาฬิกา หรือ ถ่ายรูปหน้าจอลู่วิ่ง ที่แสดงระยะทาง เวลาที่ใช้ในการออกกำลังกาย และการเผาผลาญพลังงาน โดยส่งช่องทางไลน์ Napa Happy Run

 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า และช่องทางออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม โดยลิงค์สำหรับลงทะเบียนเผยแพร่ผ่านทางเฟสบุ๊คสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า, เฟสบุ๊ค Napa Happy Run, ไลน์ Napa Happy Run และป้ายประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ 1. ผู้มีสิทธิรับเงินรางวัลต้องมีภูมิลำเนาในตำบลนาป่าเท่านั้น
2. ผู้ที่มีภูมิลำเนานอกพื้นที่ตำบลนาป่า มีสิทธิรับเสื้อที่ระลึกเมื่อสะสมระยะครบตามที่กำหนด
3. ไม่นับผลการเดินจากการใช้ชีวิตประจำวัน
4. ขอยกเลิกการแข่งขันเพื่อรับเงินรางวัลในรุ่นที่มีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน แต่สามารถสะสมระยะทางเพื่อรับเสื้อที่ระลึกได้ตามที่กำหนด

สำหรับสมาชิกใหม่ต้องเพิ่มเพื่อนไลน์ Napa Happy Run สำหรับส่งผลการออกกำลังกายและรับข้อมูลข่าวสารระหว่างการแข่งขันด้วยนะคะ
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
วัน/เดือน/ปี เกิด (ตัวอย่าง : 01/01/2563) *
อายุ (ปี) *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ตัวอย่าง : 89 หมู่ 2 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี) *
ภูมิลำเนา *
อาชีพ *
โรคประจำตัว *
ระบุโรคประจำตัว (กรที่ณีมีโรคประจำตัว)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) *
ส่วนสูง (เซนติเมตร) *
รุ่นอายุการแข่งขัน (เลือกตามอายุจริง) *
ประเภทการแข่งขัน (เลือกได้ทั้ง 2 รายการ) *
Required
เบอร์โทรศัพท์ *
พิธีเปิดโครงการฯ และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง "รู้ทัน ป้องกันภัยเงียบสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 4 เทศบาลตำบลนาป่า *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy