แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม KKU scholar"
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรแกรม KKU scholar
สังกัดภาควิชา
อายุงาน (ปี)
ประเภทบุคลากร
ท่านเคยอบรมการใช้โปรแกรม KKU scholarกับฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ หรือไม่
ท่านมีหน้าที่รายงานข้อมูลตัวชี้วัดด้านการวิจัยของภาควิชาหรือไม่
รอบการรายงานตัวชี้วัดด้านการวิจัยของภาควิชา
แหล่งที่มาของการรายงานตัวชี้วัดด้านการวิจัย
5 พอใจมาก
4 พอใจ
3 ปานกลาง
2 ไม่พอใจ
1 ไม่พอใจมาก
ความน่าสนใจของหัวข้อการสัมมนา
การได้รับความรู้ และข้อมูลใหม่
การนำไปใช้ประโยชน์ได้
โอกาสในการซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ความเหมาะสมของเวลา
ความเหมาะสมของสถานที่
ระบบโสตทัศนูปกรณ์/คอมพิวเตอร์
ความพึงพอใจรวม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. - Terms of Service - Additional Terms