เข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
โปรดสนใจ
1.ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ต้องมีบัญชี Google (Gmail account) เพื่อใช้ในการลงทะเบียน และแจ้งการชำระเงิน
2.เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราแล้ว ท่านจะได้รับใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice Slip) กลับไปยัง Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 72 ชั่วโมง (วันทำการ)
3.โปรดชำระเงิน / โอนเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่ท่านได้รับใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice Slip) โดยหากท่านชำระเงินล่าช้า การลงทะเบียนของท่าน อาจถูกปฏิเสธ
4.การชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว เราถือวันประทับตราของธนาคาร หรือเวลาในการโอนเงินที่ท่านได้แจ้งบนระบบเป็นสำคัญ
5.การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse - Terms of Service