Iskustvo pacijenata pruženom uslugom u polikliničkim ordinacijama OŽB Našice
Na ovaj način želimo dobiti povratnu informaciju o Vašemu zadovoljstvu/nezadovoljstvu kvalitetom pruženih usluga u polikliničkim ordinacijama u OŽB Našice.
Rezultati dobiveni ovom anketom upotrebljavat će se u svrhu procjene i poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi.
Ispunjavanje anketnog upitnika je anonimno i dobrovoljno. Ispunjavanjem potvrđujete svoju suglasnost da se dobiveni rezultati, statistički obrađeni mogu prezentirati u javnosti ili publicirati kako biste s istima bili upoznati.
Ako prihvaćate gore navedeno, molimo pažljivo ispunite anketni upitnik, te označite po jedan od ponuđenih odgovora za svako pitanje koje po Vašem mišljenju najbolje odgovara Vašem iskustvu.
Zahvaljujemo.
Naziv ambulante/ordinacije: *
Datum posjeta: *
MM
/
DD
/
YYYY
Na pregled u specijalističkoj ambulanti/dnevnoj bolnici naručio/la sam se: *
Odjeljak A: Prijem u ordinaciju
Molimo Vas odaberite jedan od ponuđenih odgovora
1. Koliko dugo ste čekali na termin pregleda? *
Ukoliko je Vaš odgovor na 1. pitanje hitan prijem , molimo preskočite na pitanje 7.
2. S liječnikom sam mogao/la razgovarati putem telefona
Clear selection
3. Prilikom naručivanja imao/la sam problem
Clear selection
4. Od medicinskog osoblja dobio/la sam sve potrebne informacije kako bi mi se olakšao prijem kod liječnika
Clear selection
5. Pregled sam obavio/la u zakazanom terminu
Clear selection
6. Čekanje na pregled u čekaonici bilo je u okvirima mojih očekivanja
Clear selection
Odjeljak B: U ordinaciji
Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja (1 - U potpunosti se ne slažem; 2 - Ne slažem se; 3 - Niti se slažem slažem niti ne slažem; 4 - Slažem se 5 - U potpunosti se slažem)
7. Liječnik/ca je za razgovor sa mnom osigurao/la dovoljno vremena
U potpunosti se ne slažem
Upotpunosti se slažem
Clear selection
8. Liječnik/ca mi je pomogao/la u iznošenju mojih tegoba
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
9. Za obavljanje dodatnih pretraga dobio/la sam potrebno objašnjenje
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
10. Objašnjeni su mi problemi koji se mogu pojaviti tijekom liječenja
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
11. Dobio/la sam sve potrebne informacije koje sam htio/htjela saznati o mojoj bolesti na meni razumljiv način
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
12. Dobio/la sam sve potrebne informacije koje sam htio/htjela saznati o mom planiranom liječenju na meni razumljiv način
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
13. Liječnik/ca se odnosio/la prema meni ljubazno
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
14. Liječnik/ca je pokazao/la brigu i razumijevanje za moj zdravstveni problem
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
15. Liječnik/ca je pokazao/la visoku profesionalnu stručnost
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
16. Medicinska sestra/tehničar odnosio/la se prema meni ljubazno
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
17. Medicinska sestra/tehničar pokazao/la je brigu i razumijevanje za moj zdravstveni problem
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
18. Medicinska sestra/tehničar pokazao/la je visoku stručnost
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
19. Ordinacija je bila uredna i čista
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
20. Čekaonica je bila uredna i čista
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
21. Sanitarni čvor je bio uredan i čist
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
Odjeljak C: Vaše mišljenje
Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja (1 - U potpunosti se ne slažem; 2 - Ne slažem se; 3 - Niti se slažem slažem niti ne slažem; 4 - Slažem se 5 - U potpunosti se slažem)
22. Pružena zdravstvena skrb je bila u okviru mojih očekivanja
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
23. Ovdje sam naučio/la više o mojoj bolesti
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
24. Privatnost mi je bila osigurana
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
25. Okruženje je bilo sigurno
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
26. Ordinacija je dobro opremljena
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
27. Informacije koje sam dobivao/la bile su jasne
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
28. Osoblje je bilo predano poslu
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Clear selection
Odjeljak D: Informiranost
Molimo Vas odaberite jedan od ponuđenih odgovora
29. Jeste li upoznati s pravima pacijenata? *
30. U slučaju potrebe zaštite svojih prava obratili biste se prvo: *
Ukoliko ste odabrali opciju "nekom drugom", molimo Vas navedite kome:
Odjeljak E: osobni i opći podaci
Molimo Vas odaberite jedan od ponuđenih odgovora
31. Anketu ispunjava: *
32. Vaša dob: *
33. Spol: *
34. Stručna sprema: *
35. Zaposlen/a: *
36. Jeste li zdravstveni radnik? *
37. Grad/mjesto stanovanja: *
38. Biste li našu ordinaciju/ambulantu preporučili drugome? *
39. Vaš prijedlog za poboljšanje naše zdravstvene usluge:
Izvor ankete: Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy