Přihláška - Jóga pro rodiče s dětmi ve věku 2,5-5 let RpR
Termín lekce: Neděle 15. BŘEZNA 2019 od 16:45-17:35
Místo konání: Centrum Zdravé Já, Palackého 457, Rožnov pod Radhoštěm
Kontakt: Ing. Lic. Jana Buroňová, jana@jogana.cz
Cena: 190 Kč/ rodič+dítě
Vaše místo na lekci je nutné potvrdit platbou 190Kč/ rodič+dítě nejpozději 3 pracovní dny po zaslání přihlášky, nejzazší termín pro platbu je 11. března 2020, platbu proveďte na na účet 2501383088/2010, do poznámky pro příjemce uveďte: jméno + příjmení dítěte, Jóga pro rodiče s dětmi RpR, v opačném případě bude místo postoupeno dalším zájemcům.
Email address *
Vaše jméno a příjmení *
Your answer
Jméno a příjmení dítěte, věk *
Your answer
Telefonní číslo *
Your answer
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Souhlas se zpracováním osobních údajů V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlasím se zpracováváním osobních údajů, jež jsou obsaženy v této přihlášce (Vaše jméno a příjemní a taktéž dítěte, věk, adresa, email, telefonní číslo, dále jen "osobní údaje"), Janou Buroňovou, IČ: 06723993 pro marketingové účely, tj. zejména zasílání informací o pořádaných kurzech, seminářích, jednorázových akcích, službách a jiných aktivitách. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení. Zákazník má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Dále souhlasím s pořizováním fotografií, popř. videa a záznamů z lekcí jógy a jejich případným uveřejněním na FB Jogana či webových stránkách www.jogana.cz.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy