Prova C2 cieaCOVA 2017 "Convivència intergeneracional"

Resum

Redacció

10 preguntes (a, b, c)

26 preguntes (text)

1 Correcció

1 Exposició oral

1 Interacció oral

  Àrea 1. Comprensió Oral i Expressió Escrita

  Percentatge: 40% Superació: 50%

  1. Tot seguit escoltareu un àudio sobre un programa de convivència intergeneracional. L’àudio l’escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions hi haurà una pausa d’un minut. Cal que recolliu la informació necessària per a elaborar un text, d’acord amb les indicacions que trobareu més avall, que ha de contenir entre 140 i 160 paraules. Treballes a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat i has d’enviar un missatge de correu electrònic a la comunitat universitària en què informes sobre el Programa Intergen. Cal que tractes, entre d’altres, aspectes com els següents: - Objectius - Destinataris - Durada - Requisits Teniu el reproductor d'àudio al peu de la pàgina. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  2. Trieu una de les dues opcions i redacteu un text que continga entre 330 i 370 paraules. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/ OPCIÓ A En un futur penses fer una estada als Estats Units d’Amèrica per completar els teus estudis. Al Consolat t’han donat informació que creus que pot ser útil a persones que, com tu, també volen anar-hi. Redacta un article per a la revista de la teua universitat en què expliques totes les possibilitats d’entrar als Estats d’Units d’Amèrica. Pren com a base les dades de la infografia.

  Captionless Image

  OPCIÓ B Treballes en un centre de secundària i has observat que cada vegada més els joves s’alimenten pitjor. Redacta un article per a la revista del centre en què argumentes els avantatges i els inconvenients del menjar ràpid i el menjar lent, i els efectes que tots dos tenen en la salut i en la vida en general. Pren com a base les dades de la infografia.

  Captionless Image
  This is a required question

  Àrea 2. Coneixements gramaticals i lèxics

  Percentatge: 25% Superació: 50%

  3. A continuació hi ha deu parelles d’oracions. Transformeu l’oració inicial en una nova oració usant les paraules que resten en la segona de manera que totes dues tinguen el mateix significat. El que escrigueu a cada espai buit de la segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha a la primera. Si no cal posar-hi res, deixeu el quadre en blanc. Fixeu-vos en l’exemple. Exemple: Pregunta: Exemple: 0. Hi havia dos jugadors i cadascun amb el seu baló. Hi havia dos jugadors amb _____ balons. Resposta: sengles Si hi ha diverses combinacions possibles, introduïu-ne només una.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. Llegiu el text següent i empleneu els espais buits amb les paraules correctes i adequades al context. Fixeu-vos en l’exemple. 4.0 Els acords fiscals secrets entre companyies i governs per rebaixar artificialment els seus impostos, que priven ______ de la UE de la recaptació que els correspon... a. altres països b. els altres països c. als altres païssos Resposta: b. els altres països

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Reescriviu el text i corregiu les 14 errades gramaticals que hi trobeu. Corregiu només el que siga incorrecte. Les formes correctes corregides descomptaran en la puntuació final. Fixeu-vos en l’exemple. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

  Captionless Image
  This is a required question

  6. Llegiu el text següent i per a cada espai buit escriviu en el quadern de respostes un únic mot adequat al context, segons el que hi ha escrit entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple.

  Captionless Image

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 3. Comprensió Escrita i Expressió, Interacció i Mediació Orals

  Percentatge: 35% Superació: 50%

  Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part haureu de fer una intervenció oral tot reformulant la informació d’un text. En la segona part haureu de defensar davant d’una altra persona els arguments que us donem en un text que haureu llegit prèviament. Si voleu fer la prova amb un examinador, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  7.A Presideixes una associació de veïns i una emissora de ràdio local t’ha convidat perquè dónes a conèixer l’associació en un programa dedicat al barri. En la teua intervenció has de tenir en compte les notes que t’has preparat prèviament, i que es reprodueixen a continuació: - Presentació president/presidenta - Presentació de l'associació i objectius que persegueix - Activitats que porta a terme en tres àmbits: · Integració i dinamització · Interlocució amb l'Administració · Propostes educatives i culturals - Reivindicacions: · Neteja del barri · Enllumenat · Excés de soroll en les zones d'oci nocturn - Agraïment al programa i als oients - Comiat 7.B Presideixes una associació cultural de Benicarló que ha organitzat la Primera Jornada Gastronòmica de la Carxofa i t’han encarregat que en presentes la sessió inaugural. En la teua intervenció has de tenir en compte les notes que t’has preparat prèviament, i que es reprodueixen a continuació: - Presentació president/presidenta - Breu presentació de l’associació i objectius de la Jornada - Activitats de la Jornada: · Conferències i comunicacions · Ruta de la tapa · Inauguració exposició · Tallers per als més menuts · Sopar de germanor · Concert de Bajoqueta Rock - Agraïment als conferenciants i als assistents - Presentació del primer conferenciant Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/

  8.A Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons els arguments que us donem. Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/

  Text 1

  Captionless Image

  Text 2

  Captionless Image