Hae Innovatiivisten oppimismuotojen tukea! | Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer! | Grants for innovative learning projects up for grabs! | 2019
HYY myöntää tukea uusille opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille. Projekti voi kehittää esimerkiksi opetusmetodeja, soveltaa teoriaa käytäntöön tai edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Tuen hakuaika alkaa 14.3. Hakuaika päättyy 5.4. klo 23.59 eikä myöhästyneitä hakemuksia huomioida. Lisätietoja antaa HYYn hallituksen jäsen Ilona Raimas, ilona.raimas@hyy.fi, 046 921 7850.

HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Ansökan om stöd görs i år med en webblankett som öppnas 14.3. Den sista ansökningsdagen är 5.4. kl 23:59. Försenade ansökningar beaktas inte. Mera information ger styrelsemedlem Ilona Raimas, ilona.raimas@hyy.fi, 046 921 7850.

HYY allocates grants for new study projects organised by students. The project can, for example, develop study methods, apply theory to practice or advance students' professional competence. The grant can be applied by a form which opens 14th of March. The last day to apply is 5th of April. Late applications will not be considered. For further information, please contact Member of the Board Ilona Raimas, ilona.raimas@hyy.fi, 046 921 7850.

Hankkeen nimi | Projekts namn | Name of the project *
Your answer
Hakija (nimi tai järjestö) | Sökande (namn eller organisation) | Applicant (name or organisation) *
Your answer
Tilinumero | Kontonummer |Account number *
Your answer
Vastuuhenkilö | Projektansvarig | Responsible person *
Your answer
Puhelinnumero | Telefonnummer | Telephone number *
Your answer
Sähköposti | E-postadress | E-mail *
Your answer
Postiosoite | Postadress | Address *
Your answer
Hankkeen sisältö | Projekts innehåll | Content of the project *
Your answer
Hankkeen keskeiset tavoitteet | De viktigaste målen för projektet | Important targets of the project *
Your answer
Perustelut hankkeen innovatiivisuudelle | Varför är det här projetk innovativ | What makes this project innovative *
Your answer
Toteuttamisen aikataulu | Tidtabell för projektet | Schedule for the project *
Your answer
Alustava osallistujamäärä | Beräknad antal personer | Estimated amount of participants *
Your answer
Haettava summa | Ansökt summan | Applied sum *
Your answer
Hankkeen budjetti eriteltynä | Projektbudgeten, uppdelade | The project budget itemized *
Your answer
Vaihtoehtoinen suunnitelma, mikäli rahoitusta ei myönnetä/myönnetään haettua vähemmän | En alternativ plan om finansieringen inte beviljas / utfärdas för mindre | An alternative plan if the funding is not granted / issued for less *
Your answer
Sitoudun toimittamaan raportin hankkeesta sen toteuduttua HYY:lle | Jag åtar mig att rapportera om projektet för HUS | I commit to make a report about the project for HYY *
Annettuja tietoja saadaan käyttää hakuprosessissa. | The information can be used for the application process. | Informationen får användas i sökprocessen. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service