แบบฟอร์มการขอคืนสินค้า AIIZ ออนไลน์
เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า สำหรับกรณีสินค้า AIIZ ในร้านค้าออนไลน์ที่จัดส่งภายในประเทศ
1. การเปลี่ยน/คืนสินค้าทำได้ใน 30 วันนับจากวันที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน และเป็นดุลยพินิจของ AIIZ การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และใบคืนสินค้าบริเวณด้านล่างของใบเสร็จรับเงินที่กรอกรหัสการคืนเรียบร้อยแล้วมาด้วยทุกครั้ง AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าและคืนเงิน หากไม่มีรหัสการคืนสินค้ามายืนยันในทุกกรณี
2. สินค้าที่คืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์ และมีป้ายติดครบถ้วน สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือการซักแล้วไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้
3. สามารถเปลี่ยนได้ทั้งไซส์ สี และรุ่นของสินค้า หากร้านค้าไม่มีรุ่น สี หรือไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นที่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าได้ โดยต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม ทั้งนี้ AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนต่างเป็นเงินสด
4. คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้าน AIIZ ทุกสาขา ยกเว้นเคาน์เตอร์ AIIZ ในห้างสรรพสินค้า
5. กรณีการคืนสินค้า จะต้องคืนทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือแบบ EMS เท่านั้น
6. AIIZ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าจาก AIIZ ถึงคุณได้
7. หากสินค้าที่ได้รับเป็นไปตามนโยบายการคืนเงิน AIIZ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินค้าและค่าส่งคืนทั้งหมดตามที่ปรากฏบนใบเสร็จชำระเงินค่าขนส่ง โดยส่งรูปใบเสร็จมาที่ customerservice@aiiz.com พร้อมระบุรหัสการคืนสินค้า
8. หาก AIIZ ตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนมาทางไปรษณีย์และพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่ AIIZ จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี


สินค้าที่เปลี่ยน/คืนไม่ได้
1. ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ และสินค้าบรรจุภัณฑ์พิเศษ เช่น กางเกงชั้นใน ถุงเท้า ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้เนื่องจากข้อบังคับด้านสุขอนามัย
2. สินค้าที่ระบุ “Final sale” จะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้
3. สินค้าที่ได้รับของสมนาคุณหรือใช้คูปองส่วนลดไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านค้า AIIZ ทุกสาขา

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service