KKBF2020 Satisfaction Survey
This form is prepared by Khon Kaen Climbing Club (KKCC) to evaluate KKBF2019, economic and environmental impact from the development of Zoolander bouldering area. Please fill answer the following questions. You can provide your answer either in Thai or English. แบบสอบถามต่อไปนี้ มีเพื่อประเมินความพึงพอใจงานเทศกาลปีนผา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ปีนผาซูแลนเดอร์ คุณสามารถพิมพ์ตอบเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
About yourself โปรดให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณ
1. What is your type of participation to KKBF 2020? คุณเข้าร่วมงาน KKBF2020 ในฐานะอะไร *
2. What is your nationality? คุณมีสัญชาติอะไร *
3. Where do you currently live? ปัจจุบันนี้คุณอาศัยอยู่ที่ไหน *
4. How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ *
5. Your gender โปรดระบุเพศของคุณ *
6. About how many years have you been climbing/bouldering? คุณมีประสบการณ์การปีนหน้าผามากี่ปีแล้ว *
7. What is your preferred climbing style(s)? Check all that applied. คุณชอบกิจกรรมปีนหน้าผาในรูปแบบใด *
Required
8. How did you hear about KKBF2020? คุณทราบข่าวเกี่ยวกับ KKBF2020 ได้อย่างไร *
9. Rate your satisfaction level with the following aspects of the event:(not at all satisfied ) 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 (Very satisfied ) โปรดให้คะแนนความพึงพอใจของคุณ ตามหัวข้อต่างๆ เหล่านี้ โดย 1 คือไม่พอใจเลย และ 5 คือพอใจมากสุดๆ
Overall event experience ภาพรวมความประทับใจของงาน *
Registration system and tickets ระบบลงทะเบียนและการออกตั๋ว *
Duration of event ระยะเวลาการจัดงาน (2 days 1 night) *
Pricing ราคาค่าลงทะเบียน *
Logistic and transportation from KK city to the zoo and in the zoo. การเดินทางขนส่งต่างๆ จากตัวเมืองไปยังสวนสัตว์ และจากอาคารกิจกรรมไปปีนผา *
Sponsors boot บูทจากผู้สนับสนุน *
Food อาหารในงาน *
27Crags topo การใช้งานเส้นทางปีนผ่าน 27crags *
Cleanliness of the boulder field and trail ความสะอาดของโขดหินและเส้นทางเดินป่า *
Quality and variety of climbing routes คุณภาพและความหลากหลายของเส้นทางปีน *
Bouldering signs in the zoo and in the boulder field ป้ายบอกทางไปปีนผาตามจุดต่างๆ *
Safety and emergency response ความปลอดภัยในการปีนและทีมฉุกเฉิน *
Festival celebration and party การจัดงานเทศกาลหลังปีนผา *
Winner prizes and lucky draw รางวัลสำหรับผู้ชนะและจับฉลาก *
Accomodation in the zoo (check 0 if you did not stay in the zoo) เลือก 0 ถ้าคุณพักที่อื่นนอกสวนสัตว์ *
Othe facilities / amenities in the zoo, e.g. road, toilet, drinking water etc. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในสวนสัตว์ เช่น ถนน ห้องน้ำ น้ำดื่ม เป็นต้น *
Khon Kaen Climbing Club Staff helpfulness/friendliness ความเต็มใจช่วยเหลือและความเป็นมิตรของสมาชิกชมรมปีนผาขอนแก่น *
Zoo Staff helpfulness / friendliness ความเต็มใจช่วยเหลือและความเป็นมิตรของพนักงานสวนสัตว์ *
Yoga (check 0 in you did not join) โยคะ (ถ้าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เลือก 0) *
FA Challenge Workshop (check 0 in you did not join)  (ถ้าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เลือก 0) *
Female only bouldering clinic (check 0 in you did not join)  (ถ้าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เลือก 0) *
Bouldering injuries and preventions clinic (check 0 in you did not join)  (ถ้าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เลือก 0) *
10. Have you attended similar events (outdoor climbing festival/competition) before? คุณเคยไปร่วมงานเทศกาล/แข่งขัน ปีนหน้าผาจริงมาก่อนหรือไม่ *
11. Have you used other facilities / amenities in the zoo? คุณได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในสวนสัตว์เหล่านี้หรือไม่ *
Required
12. How likely are you to join the event in 2021? คุณอยากมาร่วม KKBF ในปีหน้าหรือไม่ *
13. How likely are you to recommend the event to a friend? คุณอยากแนะนำกิจกรรมนี้ให้เพื่อนมาร่วมงานหรือไม่ *
14. What did you enjoy most about this event? คุณประทับใจอะไรมากที่สุดในงานนี้ *
15. What did you dislike about this event?? คุณไม่ชอบอะไรมากที่สุดในงานนี้
16. Any other comments? คุณมีข้อคิดเห็นอื่นๆ หรือไม่
Next set of quesions is for economical impact study of the area. Your feedback is valuable for climbing access in Khon Kaen. คำถามในกลุ่มถัดไปจากนี้ มีเพื่อประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรมปีนหน้าผา ข้อมูลที่ได้นั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยให้มีพื้นที่ปีนผาในขอนแก่นต่อไป
17. Is rock climbing/bouldering the main reason you are visiting the Khon Kaen on this trip? คุณมาขอนแก่นในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจมาทำกิจกรรมปีนหน้าผาเป็นหลักใช่หรือไม่ *
18. Would you consider taking you vacation in Khon Kaen Zoo if there is no bouldering? ถ้าไม่มีกิจกรรมปีนหน้าผาในสวนสัตว์ขอนแก่น คุณคิดจะมาท่องเที่ยวที่สวนสัตว์ขอนแก่นเพื่อทำกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ หรือไม่ *
19. How many times have you traveled to Khon Kaen for climbing? คุณเคยเดินทางมาขอนแก่นเพื่อมาปีนหน้าผากี่ครั้งแล้ว *
20. Each time you traveled to Khon Kaen, about how many days did you spend climbing in average? แต่ละครั้งที่คุณเดินทางมายังขอนแก่น คุณใช้เวลากับกิจกรรมปีนผาโดยเฉลี่ยกี่วัน *
21. While you were climbing at Zoolander, where did you stay? Check all that apply. ระหว่างที่คุณมาปีนหน้าผาในขอนแก่น คุณพักอยู่ที่ไหน หากเปลี่ยนที่พักหลายแบบ โปรดเลือกทุกข้อ *
Required
22. While you were bouldering at Zoolander, about how much money did you spend each day per person on average? Including your travel expense. ระหว่างที่มาปีนผาที่ซูแลนเดอร์ คุณมีค่าใช้จ่ายต่อวันต่อคนประมาณเท่าไหร่ รวมค่าเดินทางมายังขอนแก่นด้วย *
23. How many people did travel in your group? คุณเดินทางมาปีนผาประมาณกี่คน? *
24. Do you intend to climb at Zoolander again? If so, how many times do you think you'll return? คุณคิดจะกลับมาปีนหน้าผาที่ Zoolander อีกหรือไม่ และคิดจะมาอีกกี่ครั้ง *
Next set of questions is for an evaluation of environmental impact of bouldering area. คำถามกลุ่มถัดไป เพื่อการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพื้นที่ปีนหน้าผา
25. KKCC provide enough information about sustainable practice in climbing during the festival. ชมรมปีนผาขอนแก่นมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อการปีนผาอย่างยั่งยืนระหว่างงานเทศกาล *
26. Being respectful to other climbers and other tourists is important to me.การปฏิบัติตนอย่างให้เกียรตินักปีนคนอื่นและนักท่องเที่ยวอื่นๆ นั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ *
27. Being respectful to wild life and plant in bouldering area is important to me. การไม่ไปรบกวนสัตว์ป่าและพืชพรรณในพื้นที่ปีนผา เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ *
28. A garbage free climbing area is important to me. พื้นที่ปีนผาที่ไม่มีขยะเกลื่อนกลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ *
29. Zoolander bouldering area has been developed in an environmentally sustainable way. พื้นที่ปีนผาซูแลนเดอร์ได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม *
30. I want climbing to have a positive impact on local business and local communities. คุณอยากให้กิจกรรมปีนผาสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจของชุมชนและชุมชนท้องถิ่น *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy