CDC-D1934 ทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดป่าสุขสำราญธรรม จ.หนองบัวลำพู
เชิญชวนทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดป่าสุขสำราญธรรม จ.หนองบัวลำพู ครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย
ครั้งที่1. 20/07/2017 CDC-D1714 ทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดป่าสุขสำราญธรรม จ.หนองบัวลำพู
https://www.chaloke.com/forums/topic/cdc-d1714/

ครั้งที่ 2. 23/01/2018 CDC-D1803 ทอดผ้าป่าสร้างซุ้มประตูทางเข้า วัดป่าสุขสำราญธรรม จ.หนองบัวลำพู
https://www.chaloke.com/forums/topic/cdc-d1803/

ครั้งที่ 3. จะจัดในปี 2019 นี้ เป็นครั้งสุดท้าย เนื่องจากงานก่อสร้างซุ้มประตูดังกล่าว ไกล้แล้วเสร็จ


ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่: http://tiny.cc/in1dcz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/wl1dcz
Login Name
ใส่ Login Name ที่ใช้ในเวป Chaloke.com
Your answer
วันที่โอน
ใส่วันที่ทำรายการ ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เช่น โอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ใส่ 01/02/2017
Your answer
เวลาที่โอน
ใส่เวลาที่ทำรายการ ในรูปแบบ ชั่วโมง:นาที เช่น โอนตอนบ่ายโมงสิบสี่นาที ให้ใส่ 13:14
Your answer
ช่องทางการโอนเงิน
ระบุธนาคารที่โอนออกและช่องทางการโอนเช่น Internet, ATM, Counter กรุณาระบุสาขาที่ทำรายการ
Your answer
จำนวนเงินที่ต้องการทำบุญ
ใส่ตัวเลขพร้อมทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 108.01 (เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่คำว่าบาท)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญ
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญ
Your answer
Comment
ข้อความเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy