แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการซ่อมบำรุง ประจำปี ไตรมาส 3/2567
กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ   เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้งซ่อมบำรุง *
ประเภทอุปกรณ์ ที่แจ้งซ่อมบำรุง
*
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. สถานะ
*
2. คณะ/หน่วยงาน
*
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อคำถามแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย 5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ดีมาก และ 1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุง โปรดเลือก ในช่องระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละด้านที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. ด้านให้บริการซ่อมบำรุง
*
5
4
3
2
1
1.1 ความรวดเร็วในการให้บริการซ่อมภายหลังการรับแจ้ง
1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม
1.3 คุณภาพของงานที่ซ่อม
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
*
5
4
3
2
1
2.1 มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่
2.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา
2.3 การให้คำปรึกษา/แนะนำการใช้งานระบบอุปกรณ์/อธิบายถึงสาเหตุของปัญหา
3. ด้านภาพรวม
*
5
4
3
2
1
3.1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
3.2 ความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. Report Abuse