فرم نظرسنجی از دانشجویان درباره کیفیت منوهای غذایی ارائه شده توسط دانشگاه صنعتی ارومیه
این فرم به‌منظور جمع‌آوری بازخورد دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه نسبت به کیفیت غذاهای موجود در منوی غذایی دانشگاه تدوین شده است. لذا، خواهشمند است تمام دانشجویان با بازخورد نظرات این فرم، معاونت دانشجویی و فرهنگی را در اعمال تغییرات مناسب و منطبق بر خواسته دانشجویان یاری کنند. بدیهی است نتایج نظرسنجی از طریق مراجع مناسب به اطلاع دانشجویان خواهد رسید. پیشاپیش از همکاری و مشارکت شما دانشجویان عزیز سپاسگزاریم.
مقطع تحصیلی که در آن تحصیل می‌کنید.
سال ورود به مقطع تحصیلی کنونی خود را انتخاب کنید.
جنسیت
نظر کلی شما نسبت به ترکیب غذایی ارائه شده توسط دانشگاه چگونه است
نظرکلی شما درمورد کیفیت غذاهای ارائه شده توسط دانشگاه چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی جوجه کباب چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی کباب کوبیده چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی چلو خورشت قيمه بادمجان چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی لوبیا پلو چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی شوید پلو با مرغ چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی شوید پلو با تن ماهی چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی عدس پلو چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی ماکارونی چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی سبزی پلو با ماهی چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی باقالی پلو با گوشت چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی چلو خورشت قيمه سیب‌زمینی چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی چلو خورشت قورمه سبزی چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی چلو خورشت مرغ چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی استانبولی پلو چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت منوی غذایی جیره خشک چگونه است
اولویت شما در انتخاب پیش‌غذاهای زیر کدام است (انتخاب چند گزینه مجاز است)
نظر شما در مورد کیفیت پیش‌غذا آش چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت پیش‌غذا سوپ سفید چگونه است
نظر شما در مورد کیفیت پیش‌غذا سوپ قرمز چگونه است
انتخابهای خود را درباره ترکیب بسته صبحانه مشخص کنید
نظر شما در مورد کیفیت بسته صبحانه چگونه است
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service