Formularz zgłaszania uwag i wniosków podczas konsultacji społecznych projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój" wraz z prognozą


Zapraszamy do zgłaszania uwag w terminie od 04.01.2016 do 25.01.2016 r.

  I. Informacja o zgłaszającym

  This is a required question
  This is a required question

  II. Uwagi i wnioski zgłoszone do "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój".

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  III. Uwagi i wnioski zgłoszone do "Prognozy oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój".

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych!

  Raport z konsultacji społecznych będzie dostępny po 26.01.2016 na stronie internetowej Urzędu Gminy Busko-Zdrój.