ANKETA - Forum za građanske inicijative
Forum za građanske inicijative, koji je formiran u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) prepoznao je inicijative koje će doprinijeti većem kvalitetu života građana grada Trebinja i ponudio građanima da odaberu jednu inicijativu koju će finansirati ReLOaD projekat i sufinansirati Grad Trebinje.

Anketa je anonimna.
Pol: *
Starosna struktura: *
Inicijative: *
Hvala Vam što ste dali svoj doprinos!
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service