ESTUDO DO FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE GALICIA

CUESTIONARIO PARA ALUMNAS E ALUMNOS

INSTRUCIÓNS:

O Consello Escolar de Galicia encargou á Universidade de Santiago de Compostela, baixo a coordinación do Instituto de Ciencias da Educación (ICE), un Informe sobre o Estudo do Funcionamento das Bibliotecas Escolares de Galicia.

O Obxectivo deste estudo é coñecer as percepcións de diferentes membros da comunidade educativa sobre o funcionamento da biblioteca escolar.

Este cuestionario componse de diferentes tipos de preguntas:
- Preguntas de Si e Non, nas que debes sinalar cun x onde corresponda
- Preguntas de valoración, nas que debes marcar cun x a opción elixida
- Preguntas nas que debes completar e información solicitada

O cuestionario é anónimo e a información que che solicitamos será tratada con absoluta confidencialidade e só poderá ser empregada para os fins deste estudo.

Agradeceriámosche que respostaras a todas as preguntas, xa que da túa participación depende a utilidade deste estudo.

MOITAS GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN.

  Captionless Image

  I. Datos de identificación do centro

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. Datos de identificación do alumno/a

  This is a required question
  This is a required question

  III. A Biblioteca no centro

  Coñezo a biblioteca do meu centro
  Gústame acudir á biblioteca
  Participo en actividades promovidas pola biblioteca
  Levo libros e documentos da biblioteca para ler na casa
  Ter biblioteca no centro favorece que eu lea
  Na biblioteca aprendo a buscar información
  Please enter one response per row

  IV. Equipamento, Instalacións e Tecnoloxías

  O lugar onde está situada a biblioteca é adecuado
  O acceso á biblioteca é adecuado
  A sinalización da biblioteca é adecuada
  A iluminación da biblioteca é adecuada
  Os espazos que hai na biblioteca para o traballo en grupo son adecuados
  Os espazos da biblioteca son adecuados para a lectura e o traballo individual
  O número de ordenadores que hai na biblioteca son suficientes
  O espazo da biblioteca é suficiente
  A distribución da biblioteca é adecuada
  O mobiliario da biblioteca é adecuado ás miñas necesidades
  Teño acceso a lectores e libros electrónicos
  Please enter one response per row

  V. Recursos Documentais

  Podo consultar a través de internet o catálogo da biblioteca
  Atopo os libros e materiais de lectura que necesito
  Podo pedir que merquen os libros que me interesan
  Sei como están ordenados os libros na biblioteca
  Sei consultar o catálogo informatizado da biblioteca
  A colocación dos fondos da biblioteca é doada de entender
  Podo consultar recursos dixitais (páxinas web, bases de datos, repositorios, publicacións dixitais,...)
  Please enter one response per row
  Os fondos da biblioteca (libros, revistas,...) son suficientes
  Os fondos da biblioteca (libros, revistas,...) están actualizados
  Os fondos da biblioteca (libros, revistas,...) están ben conservados
  Na selección dos fondos da biblioteca téñense en conta as miñas necesidades
  Hai materiais para todas as materias de aprendizaxe
  Existen suficientes exemplares das lecturas recomendadas / obrigatorias
  Please enter one response per row
  Libros de contos, poesía, cómic
  Dicionarios e enciclopedias
  Vídeos
  DVD
  Discos CD-rom
  Xogos didácticos
  Relatos, novelas, poesía, teatro
  Revistas e xornais
  Material elaborado polo alumnado
  Xogos
  Lectores dixitais / tabletas
  Libros dixitais
  Páxina web ou blog da biblioteca
  Outros materiais (indicar cales no espazo a continuación)
  Please enter one response per row
  This is a required question

  VI. Persoal

  Coñezo á persoa (ou persoas) que se encarga da biblioteca no meu centro
  Cando vou á biblioteca do meu centro, a persoa encargada aténdeme e sabe resolver as miñas dúbidas
  Colaboro coa biblioteca realizando algunha tarefa
  Participo voluntariamente en iniciativas como clubs de lectura, hora de ler, lecturas compartidas, lecturas públicas, lecturas en outros centros...
  Please enter one response per row

  VII. Xestión

  O funcionamento da biblioteca se axusta ás miñas necesidades
  O horario de apertura da biblioteca se axusta as miñas necesidades
  Colaboro no proceso de planificación e desenvolvemento das actividades da biblioteca
  Colaboro no proceso de avaliación das actividades da biblioteca
  Please enter one response per row

  VIII. Dinámica, uso e redes de colaboración

  This is a required question
  Só / Soa
  Con compañeiros/as
  Co profesor/a
  Please enter one response per row
  No horario de clase
  Nos períodos de recreo
  No horario extraescolar
  Please enter one response per row
  Levar libros en préstamo
  Estudar
  Ler
  Facer traballos
  Consultar información
  Utilizar os ordenadores
  Acceder a internet
  Participar en actividades de fomento da lectura
  Recibir información
  Realizar traballos de investigación
  Outros. (Indica no espazo a continuación)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  IX. Biblioteca e Currículo

  Participo en actividades de formación para buscar información en internet
  Participo en actividades de promoción da lectura
  Participo en actividades para saber usar os materiais da biblioteca
  Para realizar os traballos de clase o profesorado pídeme que busque información na biblioteca
  Os meus profesores e profesoras anímanme a acudir á biblioteca
  Dedico tempo á lectura en horario lectivo
  Please enter one response per row

  X. Tecnoloxías da Información e Comunicación

  This is a required question
  This is a required question
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  XI. Valoracións

  Acceso
  Sinalización
  Iluminación
  Espazos (superficie / distribución)
  Instalacións
  Mobiliario
  Préstamo
  Fondos documentais ou informativos
  Equipamento básico en medios audiovisuais e informáticos
  Atención da persoa responsable da biblioteca e dos outros membros do equipo da biblioteca
  Información das actividades programadas
  Funcionamento
  Lugar onde está situada
  Libros e materiais que me gustan
  Películas, series e música actuais
  Documentos electrónicos
  Horario de apertura en horario lectivo
  Horario de apertura en horario extraescolar
  Actividades de promoción da lectura
  Actividades para un mellor uso da biblioteca
  Espazo para ler e traballar
  Ordenadores con conexión a internet
  Frecuencia de visitas co profesor ou profesora
  Información sobre temas de interese
  Utilización polo alumnado
  Acceso a libros electrónicos
  Please enter one response per row
  This is a required question