Plantentuinjogging
Schrijf je hier in voor de 5de Plantentuinjogging die plaatsvindt op zondag 20 mei 2018 te Meise.
Alle praktische informatie over deze Plantentuinjogging kan je nalezen op http://www.meelopersmeise.be/plantentuinjogging.html
Heel graag tot dan, succes met de voorbereiding en alvast hartelijk dank voor je interesse & inschrijving!
Sportieve groetjes
Ik verklaar mij akkoord met de algemene voorwaarden:

Wedstrijdrichtlijnen
Deelname en wedstrijdinfo : Inschrijving met betaling op de wedstrijddag zelf is slechts mogelijk indien het maximaal toegelaten aantal lopers niet behaald is bij het afsluiten van de voorinschrijvingen (= 1 mei). Een inschrijving is slechts definitief na de integrale betaling van de deelnameprijs. Elke geldige deelname betekent tevens dat de deelnemer kennis nam van deze wedstrijdrichtlijnen en deze zonder uitzondering aanvaardt en naleeft. Voorinschrijvingen vervallen wanneer de integrale betaling niet volgt binnen 10 kalenderdagen.
Het parcours is afgebakend met duidelijk pijlen, richtingaanwijzers, afspanlinten en via ter plaatse aanwezige seingevers. Aangezien het parcours voor 95% door de Plantentuin loopt, wordt met nadruk verzocht om op het hele parcours alle afval enkel te deponeren in de aanwezige vuilnisbakken langs het parcours en aan de start en de finish.
Deelnemers verklaren in goede gezondheid te verkeren en nemen er nota van dat de organisatie, haar individuele leden en/of medewerkers op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk, noch rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor ongevallen of andere schadegevallen van welke aard dan ook.
Praktische faciliteiten : De mogelijkheid voor deelnemers tot het bewaakt en bij regenweer overdekt achterlaten van bagage is voorzien (enkel sportzakken worden aanvaard, geen losse kledingstukken), evenals de mogelijkheid tot het gebruik maken van omkleedruimte, toilet en douche. Er is een noodnummer beschikbaar bij de seingevers langs het parcours.
Een medische hulppost is eveneens aanwezig en operationeel. Het is aangeraden loopschoenen te voorzien die geschikt zijn voor een bosparcours.
Parcoursafstanden : De te lopen afstanden bedragen naar keuze 7,2 km of 13,6 km. De afwijkingen van de aangegeven afstanden zijn aanvaardbaar en vallen binnen normale, gebruikelijke marges, die tegelijkertijd de opgegeven afstanden iets overschatten of iets onderschatten, maar alleszins (zeer) dicht benaderen.
Er wordt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard door de organisatie voor welke afwijkende parcourslengte dan ook, inclusief eventuele late wijzigingen omwille van bijv. slechte weersomstandigheden.
'Wedstrijd' : Hoewel deze loop geen competitief wedstrijdkarakter heeft, maar er meer nadruk ligt op recreatieve sportieve doelstellingen, worden er aan de M/V winnaars van elke reeks bescheiden prijzen uitgereikt.
Mobiliteitsmaatregelen : De algemeen geldende verkeersregels worden gehandhaafd en dienen te worden nageleefd op enkele plaatselijke aanpassingen na in functie van de wedstrijd. Parkeergelegenheid voor gemotoriseerde voertuigen is voorzien op de carpoolparking (Nieuwelaan), parking zwembad (Nieuwelaan), alsook langsheen de openbare wegen (o.a. Brusselsesteenweg, Nieuwelaan), op de daartoe wettig voorziene plaatsen.
Privacybepalingen : Joggingclub Meelopers Meise respecteert uw privacy en verwerkt uw gegevens conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De ingezamelde persoonsgegevens worden niet verder gebruikt dan nodig voor de interne werking van de vereniging : het gebruik beperkt zich tot interne (deelnemers)administratie en promotionele activiteiten van de eigen vereniging voor de volgende edities van onze Plantentuinloop. Persoonsgegevens worden op geen enkele manier gebruikt noch doorgegeven voor commerciële of direct marketingdoeleinden.
Elke betrokkene geeft samen met de geldige deelname zijn/haar schriftelijke toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden. Aangezien dit event zich voor het overgrote deel afspeelt in het publieke kader en ruimte van de openbare wegen, geldt dit laatste eveneens voor alle gerelateerde, gemaakte foto's met individueel herkenbare personen, ook van niet- deelnemers, behoudens de gebruikelijke journalistieke uitzonderingsregels.
Alle opmerkingen, suggesties of eventuele klachten en verzoeken (bijv. tot verbetering, bijwerking of inzage van de persoonsgegevens) kunnen via e-mail ingediend worden op volgend adres: meelopersmeise@hotmail.com .
Joggingclub Meelopers Meise

*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms