Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor Projesi Belediyeler İçin İhtiyaç Analiz Anketi

Bu anket, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu IV Programı kapsamında desteklenen, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve ACR+ tarafından yürütülmekte olan "Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor" Projesi'nin bir faaliyetidir.

Bu anketi dolduracak belediyeler arasından 21 belediye seçilerek, temsilcileri Avrupa'nın katı atık yönetimi ve kompost tesislerinin iyi örneklerini incelemek amacıyla, Buğday Derneği ve ACR+ temsilcileriyle birlikte Avrupa'nın üç şehrine götürülecektir. Yapılacak olan üç geziden maksimum fayda sağlamak amacıyla, her gezinin bir odak noktası belirlenmiştir: Turizm, kırsal ve kentsel alanlarda etkin atık toplama ve kompost sistemleri. Her geziye, belirlenen odak noktasına uygun yapıdaki belediyeler davet edilecektir (örn. turizm alanındaki iyi kompostlama örneğini inceleme ziyaretine, turizm bölgelerindeki belediyeler götürülecektir).

Anketin amacı, belediyelerin biyolojik/organik katı atık yönetimi hakkında mevcut durumu ve ihtiyaçlarını belirleyerek, belediye ölçeğinde, Türkiye koşullarına uygun kompost tesislerinin açılması ve işletilmesi yolunda görülen eksikleri tamamlamaktır.

17 Temmuz 2016 tarihine anketin kadar doldurulması ve ilgili belgelerin iletilmesi rica olunur.


Bu anket Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu anketin içeriğinden sadece Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question