Miljökänslor
Svara på enkäten!

Med denna enkät samlar vi information om miljörelaterade känslor i Svenskfinland. Miljöförstörelse och hotet av detta väcker hos många känslor av t.ex. rädsla, nedstämdhet eller ångest. Alla människor behöver stöd för att kunna fungera i sin vardag, men personer som kämpar med miljökänslor kan ha svårt att hitta det. Tunne ry strävar efter att erbjuda stöd specifikt för hanteringen av känslor och upplevelser som är relaterade till miljö och natur.

Enkätens resultat används för att utveckla svenskspråkig verksamhet inom det här ämnesområdet. Resultaten behandlas konfidentiellt och anonymt, dvs. svaren kan inte härledas till den som svarat. Enkäten har utvecklats på basen av vetenskaplig forskning i samarbete mellan flera specialister på miljökänslor.

Det tar minimum 5 minuter att svara på enkäten, som är tudelad.
En liten stund av din tid hjälper oss mycket!

Stort tack för att du deltar i enkäten. Din åsikt är viktig för oss!

Ansvarig för enkäten: Pol. mag. Minerva Peijari, Tunne ry, minerva@tunne.org, 0443344335

Obligatoriska frågor markerade med *
Först vill vi veta lite om dig:
Var bor du? *
Vilket kön har du? *
Vilken ålder är du? *
Vad är din huvudsyssla? *
Till näst frågar vi om upplevelser, tankar och känslor, som är relaterade till miljö och natur.
Du har kanske hört talas om att jordens klimat håller på att förändras på grund av en temperaturhöjning under de senaste 100 åren. Detta fenomen kallas klimatförändringen. Du har kanske också hört talas om andra miljöproblem som t.ex. övergödning av Östersjön eller massutdöende av djur och insekter. Hur mycket har du funderat på dessa frågor fram tills i dag? *
Vilken typ av känslor eller känningar upplever du i relation till klimatförändringen eller andra miljöproblem? Du kan välja flera alternativ. *
Required
Hur ofta har du sådana miljökänslor som du själv upplever vara allvarliga (t.ex. svår klimatångest)? *
Vilka faktorer förstärker de miljökänslor som du upplever vara allvarliga? Du kan välja flera alternativ.
Tunne ry vill i fortsättningen erbjuda möjligheter att behandla miljökänslor även på svenska. Vilken typ av verksamhet önskar du att det ordnas för att lätta på din eller andras utmanande miljökänslor? Du kan välja flera alternativ. *
Required
Är det något mer du skulle vilja säga om miljökänslor eller den här enkäten? Ordet är fritt :)
Tryck ännu på knappen “Skicka/Lähetä/Submit" för att skicka dina svar. Tack för att du deltog!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tunne ry. Report Abuse