ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტთან არსებული ტრენინგ ცენტრი

აცხადებს მსურველთა მიღებას ტურიზმის სპეციალობების შესასწავლად:
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question