Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu  zapraszają na bezpłatną ZAGŁĘBIOWSKĄ KONFERENCJĘ NT.: „POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA W SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SYSTEMIE EDUKACJI"oraz bezpłatne warsztaty "Terapia przez Sztukę"


Sign in to Google to save your progress. Learn more

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sosnowca- Arkadiusza Chęcińskiego 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

Współorganizator: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Patronat: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu

Patronat medialny:  TVS

Partner:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu

Miejsce konferencji:  Aula w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11)

Data i godzina realizacji konferencji: 5 kwietnia 2023 r., godz. 9.00 - 14.00 
rejestracja 8.15-9.00

Miejsce warsztatów: Szkoła Podstawowa nr 8 w Sosnowcu (ul. Teatralna 8)

Data i godzina realizacji warsztatów: 3 kwietnia 2023 r., godz. 17.00 - 

Adresaci:  dyrektorzy/wicedyrektorzy, nauczyciele, rodzice, specjaliści

Szczegółowy program konferencji i warsztatów znajduje się na stronie: https://cdnsosnowiec.edupage.org/news/?gtnid=459#news-459

Imię i nazwisko: *
adres e-mail: *
Nazwa placówki oraz miejscowość (np. Szkoła Podstawowa nr 60 w Sosnowcu)/ nie dotyczy Rodziców:
Deklaruję uczestnictwo w:
WAŻNE!Jeśli chcą Państwo otrzymać zaświadczenie udziału w konferencji i/lub warsztatach, prosimy o podanie daty urodzenia oraz miejsca*
data urodzenia*
MM
/
DD
/
YYYY
miejsce urodzenia*
Uwagi/sugestie
Zgłoszenie na badanie przesiewowe

SALA EDUKACYJNA POZIOM 0

10.15 - 11.15 Katarzyna Ściebura-Biesiada

Badania przesiewowe z przetwarzania słuchowego
(badanie audiometryczne, rozumienie mowy w szumie)

11.40-12.40 Justyna Pietruszka - badania przesiewowe Neuroflow

imię i nazwisko osobowy biorącej udział w badaniu przesiewowym
Ochrona danych
Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi ich przetwarzanie, w tym przesyłanie informacji o produktach i ofertach Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Dane będą przetwarzane do czasu organizowania usług szkoleniowych skierowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu do nauczycieli i innych osób, których dane są przetwarzane. Na podstawie danych realizowane może być profilowanie w oparciu o kryteria takie jak nauczany przedmiot, co pozwoli na proponowanie ofert dostosowanych do oczekiwań nauczycieli. Dane będą przetwarzane również na podst. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.
*Dane osobowe osób biorących udział w szkoleniach będą gromadzone i przetwarzane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MEN z 28.05.2019r.  z późniejszymi zmianami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia. Dane będą przetwarzane przez czas istnienia rejestru zaświadczeń.
W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w wybranej formie szkoleniowej.

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy