SAMBO DEFENSA PERSONAL 2020/2021
CAL QUE TOTES LES DADES ESTIGUIN OMPLERTES I ACTUALITZADES
Email address *
DADES DE L'ESPORTISTA
Nom i Cognoms: *
DNI/NIE *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Marqueu el dia o dies que farà l'activitat *
Required
DADES PARE, MARE O TUTOR LEGAL
Només si l'esportista és menor d'edat
Nom i Cognom Pare, Mare o Tutor Legal:
Només si l'esportista és menor d'edat
D.N.I Pare, Mare o Tutor Legal/ Si ets major d'edat, persona de contacte en cas d'incidència: *
Correu electrònic: *
Telèfon de contacte 1: *
Telèfon de contacte 2:
Adreça familiar: *
Municipi: *
Codi postal: *
Altres familiars de contacte
Número de compte *
Ha de pertànyer a la persona de la qual ens faciliteu les dades com a Pare, Mare o Tutor/a Legal del esportista, només si l'esportista és menor d'edat. Els esportistes faran un pagament de 25 € en començar el curs. Aquesta quantitat serà destinada a les despeses d'assegurança i gestió del Club. Al gener serà obligatori per tots renovar o gestionar mitjançant el club la llicència federativa 2020. Tràmit obligatori en qualsevol esportla quota anual o trimestral és podrà fer efectiva mitjançant transferència al compte del Club Esportiu Gironès Defensa Personal, compte CAJASTUR ES07 2048 0350 143004002351 En cas contrari, el club farà efectiu el cobrament de la següent forma. - Pagament mensual: Rebut girat entre l'1 i 5 de cada mes - Pagament trimestral: Rebut girat entre l'1 i 5 del primer mes del trimestre - Pagament anual: rebut girat amb totalitat de l'import amb descompte al començament de curs
Opcions de pagament *
Autorització domiciliació del rebut *
Autoritzo a Club Esportiu Girones DP a domiciliar mensualment el rebut derivat de l'activitat de sambo defensa personal en la qual participa l'esportista ( dades recollides a " DADES DE L'ESPORTISTA " )
Autoritzo que el meu fill/a marxi sol:
Només si l'esportista és menor d'edat
Clear selection
Drets d'imatge *
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18,1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig sobre el dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el CEGDP DEMANA autorització a la difusió d'imatges o fotografies en publicacions escrites o altres medis de difusió amb la finalitat d'informar i promoure la pràctica esportiva i social el CEGDP.
Cobertura Sanitària *
La pràctica d'activitat fisica i esportiva comporta de forma inherent un cert risc de lesió o accident. L'assistència mèdica al CEGDP queda coberta per la llicència federativa de la Federación Española de Luchas Olimpicas i Disciplinas Asociadas, LLICÈNCIA ANUAL DE CARÀCTER OBLIGATORI.
INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENT I PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: Club Esportiu Gironès Defensa Personal amb seu al carrer Puig d`Àguiles 56 de la localitat de Girona, entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 17291, amb telèfon de contacte 661401155 i correu electrònic clubesportiugironesdp@gmail.com.
Al Club Esportiu Gironès Defensa Personal tractem les teves dades personals i la informació que ens has facilitat com a soci o alumne del Club.. La finalitat del tractament és la gestió contractual i comercial i, per tant, prestar-te el servei sol•licitat i realitzar la facturació del mateix, i per enviar-te comunicacions, informació, missatgeria i publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-te a esdeveniments organitzats pel Club.
El tractament s'efectua de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la base jurídica del tractament de les dades és el contracte determinant de la relació comercial i/o el teu consentiment en donar-te d’alta o subscriure’t als nostres serveis d’informació i comunicacions d’interès o publicitat. En aquets cas, el consentiment el podràs revocar en qualsevol moment. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i els terminis de prescripció de les accions derivades d'aquesta relació comercial i, en cas dels serveis de tipus publicitari o d’informació i comunicació d’interès, mentre no sol•licitis el cessament del servei. Les dades no se cediran a tercers sense previ consentiment i llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i no seran transferits a tercers països.
He llegit i accepto el contingut exposat.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy