QÜESTIONARI PER AL PERSONAL DEL CENTRE

Aquest qüestionari està orientat a conèixer quina és la percepció del personal docent i PAS sobre el Centre. Els resultats obtinguts proporcionaran informació valuosa per a elaborar plans de millora en les àrees corresponents.

A continuació es presenta un conjunt de preguntes perquè les valoreu d'acord amb la vostra experiència personal i tenint en compte la següent escala:

1. En desacord 2. Poc d'acord 3. D'acord 4. Totalment d'acord

Marqueu el número que més s'ajusta a com veieu el Centre.

  This is a required question

  CRITERI 1: LIDERATGE

  PREGUNTES
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CRITERI 2: PLANIFICACIÓ I ESTRATÈGIA

  PREGUNTES
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CRITERI 3: GESTIÓ DEL PERSONAL

  PREGUNTES
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CRITERI 4: RECURSOS

  PREGUNTES
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CRITERI 5: PROCESSOS

  PREGUNTES
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CRITERI 6: SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES I ALUMNAT

  PREGUNTES
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CRITERI 7: SATISFACCIÓ DEL PERSONAL

  PREGUNTES
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CRITERI 8: IMPACTE EN L'ENTORN

  PREGUNTES
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CRITERI 9: RESULTATS

  PREGUNTES
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question