Ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны асуулга
Соёл урлагийн их сургууль нь энэхүү судалгааг авснаар төгсөгчдийнхөө төгсөлтийн дараах ерөнхий дүр зургийг тодорхойлох, эргэх холбоо үүсгэх, судалгааны үр дүнд тулгуурлан сургалтын хөтөлбөр, оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ, салбарын хамтын ажиллагаагаа сайжруулах, одоо суралцаж байгаа оюутнуудыг цаашид хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх, төгсөгчдийн ажил эрхлэлт болон тогтвортой ажлын байртай байгаа эсэх талаар илүү бодитой мэдээллийг цуглуулах, ажил олгогчид болоод салбарынхаа эрэлт хэрэгцээ шаардлагыг тодруулах зорилготой юм. Иймд Та бүхнийг судалгаанд идэвхтэй оролцохыг хүсч байна.

- Таны энд бөглөх мэдээллэл зөвхөн статистикийн зорилгоор ашиглагдах тул мэдээллийн нууцыг бид чандлан хадгална.

СУИС, Төгсөгчдийн холбоо (Утас: 326129, 315630)

Нэг. Ажилтны мэдээлэл
1.1 Байгууллагын нэр *
Your answer
1.2 Байгууллагын хаяг *
Your answer
1.3 Асуулгад оролцогчийн нэр, албан тушаал
Your answer
1.4 Төгсөгчийн мэдээлэл, Овог нэр *
Your answer
1.5 Төгсөгчийн албан тушаал *
Your answer
1.6 Анх тус байгууллагад орсон он сар өдөр *
Your answer
1.7 Төгсөгчийг яаж анх ажилд авсан бэ? *
Required
Хоёр. Ажилтанд өгөх үнэлгээ
2.1 Ажилтны ажлын гүйцэтгэл, ур чадвар тус бүрд хэр сэтгэл ханамжтай байгаа тухайг дараах хүснэгтээр үнэлгээ өгнө үү? *
Маш сайн
Сайн
Дунд
Муу
Ажил мэргэжлийн ур чадвар
Багаар ажиллах чадвар
Бие даан ажиллах чадвар
Манлайлах, зохион байгуулах ур чадвар
Бичгээр тайлагнах ур чадвар
Амаар тайлагнах ур чадвар
Компьютер, интернет ашиглах ур чадвар
Харилцааны ур чадвар
Санаачлах асуудал шийдвэрлэх ур чадвар
Гадаад хэлний мэдлэг чадвар
2.2 Тухайн ажилтны эзэмшсэн боловсролын түвшинг үнэлнэ үү? *
Гурав. Байгууллагын асуулга
3.1 СУИС-иас бэлтгэгдэн гарч байгаа төгсөгчийн эзэмшсэн хөтөлбөр, мэргэжил ажил олгогчдын шаардлагад нийцдэг үү? *
3.2 Танай байгууллага ажилтнуудаа дараах ерөнхий чадвараас алийг нь эзэмшсэн байхыг чухалчилдаг вэ? *
Required
3.3 Танай байгууллагад одоо ямар мэргэжил, зэрэгтэй шинэ төгсөгч хэрэгтэй байгаа вэ? *
Your answer
3.4 Танай байгууллага их, дээд сургуулиудтай хэрхэн хамтран ажиллах боломжтой вэ? *
3.5 Танай байгууллага оюутан дадлагажуулах ямар хөтөлбөртэй вэ? *
Your answer
3.5 Хэрвээ танай байгууллага оюутан дадлагажуулдаггүй бол шалтгаан нь юу вэ? *
Your answer
3.6 Танай байгууллага ирэх жил ямар төрлийн сургалт авахаар төлөвлөж байгаа вэ? *
Your answer
3.7 Танай байгууллага өнгөрсөн жил сургалтанд ойролцоогоор хэдэн төг зарцуулсан бэ? *
Your answer
3.8 Өнгөрсөн жил хэдэн ажилтан сургалтанд хамрагдсан бэ? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms